Ziyaretçi
Sayfa
86
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Allah
daha iyi bilir
sizin düşmanlarınızı
yeter
Allah
dost olarak
yeter
Allah
yardımcı olarak
öyleleri var ki
*
Yahudilerden
kaydırıyorlar
kelimeleri
yerlerinden;
*
ve diyorlar
işittik
ve isyan ettik
ve dinle
dinlemez olası
*
ve "ra'ina"
eğip bükerek
dillerini
ve taşlayarak
dini
*
keşke (eğer)
onlar
deselerdi
işittik
ve ita'at ettik
ve dinle
ve bize bak
elbette olurdu
daha iyi
kendileri için
ve daha sağlam
fakat
onları la'netlemiştir
Allah
inkarlarından dolayı
inanmazlar
*
hariç
pek azı
Ey
kimseler
verilen(ler)
Kitap
inanın
şeye (Kur'ana)
indirdiğimiz
doğrulayıcı olarak
yanınızdakini
*
önce
*
biz silip
*
bazı yüzleri
döndürmemizden
üzerine
arkaları
ya da
onları da la'netlememizden
gibi
la'netlediğimiz
adamlarını
cumartesi
buyruğu
*
Allah'ın
yapılır
şüphesiz
Allah
bağışlamaz
*
ortak koşulmasını
*
kendisine
ve bağışlar
başkasını
*
bundan
kimseden
dilediği
ve kimse
ortak koşan
Allah'a
gerçekten
iftira etmiştir
bir günah
büyük
görmedin mi?
*
şu
*
övüp yüceltenleri
kendilerini
Hayır ancak'
Allah
yüceltir
dilediğini
*
onlara zulmedilmez
*
kıl kadar
bak
nasıl
uyduruyorlar
karşı
Allah'a
yalan
ve yeter
bu (onlara)
bir günah olarak
apaçık
görmedin mi?
*
kendilerine
*
verilenleri
bir pay
Kitaptan
*
inanıyorlar
cibt'e
ve tağut'a
ve diyorlar
için
inkar edenler
bunlar
daha doğru
kimselerden
*
inanan(lar)
yolda(dırlar)