Ziyaretçi
Sayfa
87
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
işte onlar
la'netlediği (insanlardır)
*
Allah'ın
kimi
la'netlerse
Allah
artık bulamazsın
*
onun için
(hiçbir) yardımcı
yoksa
onların var mı?
bir payı
mülkten
*
öyle olsaydı
vermezlerdi
*
insanlara
bir çekirdek zerresi bile
yoksa
kıskanıyorlar mı
insanlara
yüzünden
şeyi (vahiyleri)
verdiği
Allah'ın
lutfundan
*
oysa
biz verdik
soyuna
İbrahim
Kitabı
ve hikmeti
ve onlara verdik
bir mülk
büyük
onlardan
kimi
inandı
O(Hak Kitabı)na
onlardan
kimi de
yüz çevirdi
ondan
öylesine de yetti
cehennem
çılgın alevli
şüphesiz
kimseleri
inkar eden(leri)
ayetlerimizi
yakında
sokacağız
bir ateşe
her
piştikçe
derileri
değiştireceğiz
derileri
başkasıyla
tadsınlar diye
azabı
şüphesiz
Allah
daima üstündür
*
hüküm ve hikmet sahibidir
kimseleri
inanan
ve yapanları
iyi işler
sokacağız
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
kalacaklardır
orada
sürekli
kendilerine vardır
orada
eşler de
tertemiz
ve onları sokacağız
bir gölgeye
(hiç güneş sızmayan) eşsiz
۞
şüphesiz
Allah
size emreder
vermenizi
*
emanetleri
ehline
*
ve zaman
hükmettiğiniz
arasında
insanlar
hükmetmenizi
*
adaletle
şüphesiz
Allah
ne güzel
size öğüt veriyor
onunla
doğrusu
Allah
işitendir
*
görendir
Ey
kimseler
iman eden(ler)
ita'at edin
Allah'a
ve ita'at edin
Elçiye
ve sahibine
buyruk
sizden olan
eğer
anlaşmazlığa düşerseniz
hakkında
herhangi bir şey
onu götürün
Allah'a
*
ve Elçiye
eğer
iseniz
inanıyor
Allah'a
ve gününe
ahiret
bu
daha iyidir
ve daha güzeldir
sonuç bakımından da