Ziyaretçi
Sayfa
91
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kim
ita'at ederse
Elçi'ye
muhakkak ki
ita'at etmiş olur
Allah'a
kim de
yüz çevirirse
biz seni göndermedik
*
onların üzerine
bekçi
derler ki
peki (tamam)
fakat
çıkınca
senin yanından
*
geceleyin kurarlar
birtakımı
içlerinden
tersini
şeyin
söylemiş olduğun
Allah
yazmaktadır
şeyleri
geceleyin düşünüp kurdukların
sen aldırma
onlara
ve dayan
Allah'a
*
ve yeter
Allah
vekil olarak
düşünmüyorlar mı?
*
Kur'an'ı
ve eğer
olsaydı
tarafından
*
başkası
Allah'tan
bulurlardı
onda
birbirini tutmaz;
çok şey
ne zaman ki
onlara gelse
bir haber
(dair)
güvene
veya
korkuya
yayarlar
onu
halbuki
onu götürselerdi
Elçi'ye
*
ve sahiplerine
*
buyruk
aralarındaki
bilirlerdi
kimseler
işin içyüzünü araştıran(lar)
onun ne olduğunu
eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
uyardınız
şeytana
hariç
pek azınız
(o halde) savaş
yolunda
Allah
*
sen sorumlu değilsin
*
başkasından
kendinden
ve teşvik et
inananları
umulur ki
Allah
kırar
*
gücünü
kimselerin
inkar eden(lerin)
Allah'ın
daha güçlüdür
baskını
ve daha çetindir
cezası
kim
destek olursa
bir destekle
güzel
vardır
onun
bir payı
o işten
ve kim
destek olursa
bir destekle
kötü bir (işe)
olur
onun
bir payı
o işten
ve
Allah
her
*
şeyi
gözetip karşılığını verendir
ve zaman
selamlandığınız
bir selam ile
siz de selam verin
daha güzeliyle
ondan
yahut
aynen iade edin
şüphesiz
Allah
her şeyi
*
*
*
hesaplayandır