Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
boşama
iki defadır
ya tutmak (lazım)dır
iyilikle
ya da
salıvermek
güzelce
helal değildir
size
geri almanız
şeylerden
onlara verdiğiniz
bir şey
başka
eğer
korkarlarsa
koruyamamaktan
sınırlarını
Allah'ın
eğer
korkarsanız
koruyamamaktan
sınırlarını
Allah'ın
yoktur
bir günah
ikisine de
(kadının ayrılmak için verdiği)
fidye
hakkında
işte bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
sakın bunları aşmayın
ve kim(ler)
aşarsa
sınırlarını
Allah'ın
işte
onlar
zalimlerdir