Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
boşama
iki defadır
ya tutmak (lazım)dır
iyilikle
ya da
salıvermek
güzelce
helal değildir
size
geri almanız
şeylerden
onlara verdiğiniz
bir şey
başka
eğer
korkarlarsa
koruyamamaktan
sınırlarını
Allah'ın
eğer
korkarsanız
koruyamamaktan
sınırlarını
Allah'ın
yoktur
bir günah
ikisine de
(kadının ayrılmak için verdiği)
fidye
hakkında
işte bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
sakın bunları aşmayın
ve kim(ler)
aşarsa
sınırlarını
Allah'ın
işte
onlar
zalimlerdir