Ziyaretçi
Sayfa
36
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sizi sorumlu tutmaz
*
Allah
kasıtsız
dolayı
yeminlerinizden
fakat
sorumlu tutar
dolayı
kazandığından
kalblerinizin
Allah
bağışlayandır
halimdir
kimseler için
yaklaşmamağa yemin edenler
kadınlarına
*
bekleme (hakkı) vardır
dört
ay
eğer
(o süre içinde) dönerlerse
şüphesiz
Allah
bağışlayan
merhamet edendir
eğer
kesin karar verirlerse
boşamaya
şüphesiz
Allah
işitendir
bilendir
boşanmış kadınlar
gözetlerler
kendilerini
üç
kur' (üç adet veya üç temizlik süresi)
helal olmaz
*
kendilerine
gizlemeleri
*
yarattığını
*
Allah'ın
kendi rahimlerinde
*
eğer
idiyseler
inanıyor
Allah'a
ve gününe
ahiret
kocaları
hak sahibidirler
onları geri almağa
bu arada
*
eğer
isterlerse
barışmak
(kadınların) vardır
gibi
(erkeklerin) kendileri üzerindeki
*
(örfe uygun) hakları
erkeklerin (hakları)
onlar (kadınlar) üzerinde
bir derece fazladır
Allah
azizdir
hakimdir
boşama
iki defadır
ya tutmak (lazım)dır
iyilikle
ya da
salıvermek
güzelce
helal değildir
*
size
geri almanız
*
şeylerden
onlara verdiğiniz
bir şey
başka
eğer
korkarlarsa
koruyamamaktan
*
sınırlarını
Allah'ın
eğer
korkarsanız
koruyamamaktan
*
sınırlarını
Allah'ın
yoktur
bir günah
ikisine de
(kadının ayrılmak için verdiği)
fidye
hakkında
işte bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
sakın bunları aşmayın
*
ve kim(ler)
aşarsa
sınırlarını
Allah'ın
işte
onlar
zalimlerdir
eğer
(erkek) yine boşarsa
helal olmaz
*
ona
artık bundan sonra
*
kadar
(kadın) nikahlanıncaya
kocaya
başka bir
eğer
O (vardığı adam) da boşarsa
yoktur
bir günah
kendilerine
tekrar birbirlerine dönmelerinde
*
eğer
inanırlarsa
koruyacaklarına
*
sınırlarını
Allah'ın
işte bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
açıklamaktadır
bir toplum için
bilen