Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ve zaman
boşadığınız
kadınları
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
engel olmayın
evlenmelerine
(eski) kocalarıyla
takdirde
anlaştıkları
kendi aralarında
güzelce
bu
verilen bir öğüttür
onunla
kimseye
olan
içinizden
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
bu
daha iyi
sizin için
ve daha temizdir
Allah
bilir
ve siz
bilmezsiniz