Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ve anneler
emzirirler
çocuklarını
iki yıl
tam
kimse için
isteyen
tamamlamak
emzirmeyi
üzerinedir
babanın
(çocuk kendisine ait olan)
onların yiyecekleri
ve giyecekleri
uygun biçimde
yükümlü tutulmaz
hiç kimse
başka
gücünün yettiğinden
zarara sokulmasın
(ne) anne
çocuğu yüzünden
ve (ne de)
baba
(çocuğun aidolduğu)
çocuğu yüzünden
ve üzerinde
mirasçının
aynı (yükümlülük var)dır
bunun
eğer
isterlerse
sütten kesmek
rızalarıyla
kendi aralarında
ve danışarak
yoktur
günah
kendilerine
eğer
isterseniz
(sütannesi tutup) emzirtmek
çocuklarınızı
yine yoktur
bir günah
üzerinize
sonra
verdikten
şeyi (ücreti)
verdiğiniz
güzelce
ve korkun
Allah'tan
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
her şeyi
yaptığınız
görmektedir