Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Джуз 3
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
inandı
Resul
şeye
indirilen
kendisine
Rabbinden
ve mü'minler (de)
hepsi
inandı
Allah'a
ve meleklerine
ve Kitaplarına
ve peygamberlerine
ayırdetmeyiz (dediler)
arasını
hiçbirini
O'nun elçilerinden
ve dediler ki
İşittik
ve ita'at ettik
bağışlamanı dileriz
Rabbimiz
sanadır
dönüş(ümüz)