Ziyaretçi
Sayfa
124
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
helal kılındı
size
avı
deniz;
ve yiyeceği
geçimlik olarak
size
ve yolculara
ve yasaklandı
size
avı
kara
olduğunuz sürece
*
ihramlı
korkun
Allah'tan
o ki
huzuruna
toplanacaksınız
۞
kıldı
Allah
Ka'be'yi
Beyt-i
Haram'ı
bir durak
insanlar için
ve ayı (kıldı)
haram
ve kurbanı
ve tasmalı kurbanlıkları
böylece
anlayasınız diye
şüphesiz
Allah'ın
bildiğini
olanları
göklerde
*
ve olanları
yerde
*
ve şüphesiz
Allah'ın
her
şeyi
bildiğini
iyi bilin ki
şüphesiz
Allah'ın
çetindir
cezası
ve şüphesiz
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
üzerine düşen
*
Elçi'nin
sadece
duyurmaktır
Allah
bilir
şeyleri
açığa vurduğunuz
ve şeyleri
gizlediğiniz
de ki
olmaz
eşit
murdar ile
temiz
ve şayet
hoşuna gitse de
çokluğu
murdarın
o halde korkun
Allah'tan
ey sahipleri
sağduyu
umulur ki
kurtuluşa erersiniz
Ey
kimseler
inanan(lar)
sormayın
*
hakkında
şeyler
eğer
açıklandığında
size
hoşunuza gitmeyecek
ve eğer
sorarsanız
onları
vakit
indirildiği
Kur'an
açıklanır
size
affetmiştir
Allah
onları
Allah
bağışlayandır
halimdir
muhakkak
onları sormuştu
bir toplum
sizden önce gelen
*
sonra
olmuşlardı
onları
inkar edenler
yapmamıştır
*
Allah
ne
bahîre
ve ne
sâibe
ve ne
vasîle
ve ne
ham
fakat
kimseler
inkar eden(ler)
uyduruyorlar
karşı
Allah'a
yalan
ve çokları da
akıl erdiremiyorlar
*