Sayfa
137
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
demişti ki
İbrahim
babası
Azer'e
mi ediniyorsun?
putları
tanrılar
doğrusu ben
seni görüyorum
ve kavmini
içinde
bir sapıklık
açık
ve böylece
biz gösteriyorduk
İbrahim'e
melekutunu
göklerin
ve yerin
olsun diye
inananlardan
*
ne zaman ki
basınca
üzerine
gece
(İbrahim) gördü
bir yıldız
dedi
budur
Rabbim
ne zaman ki
(yıldız) batınca
dedi
sevmem
*
batanları
ne zaman ki
gördüğünde
Ay'ı
doğarken
dedi
budur
Rabbim
ne zaman ki
(o da) batınca
dedi
eğer
bana doğru yolu göstermeseydi
*
Rabbim
elbette olurdum
topluluktan
*
sapıtan
ne zaman ki
görünce
güneşi
doğarken
dedi
budur
Rabbim
bu
daha büyük
ne zaman ki
(O da) batınca
dedi ki
Ey kavmim
elbette ben
uzağım
şeylerden
sizin ortak koştuğunuz
şüphesiz ben
çevirdim
yüzümü
yoktan var edene
*
gökleri
ve yeri
tamamen
ve artık değilim
ben
ortak koşanlardan
*
ve onunla tartışmaya girişti
kavmi
dedi ki
benimle tartışıyor musunuz?
hakkında
Allah
muhakkak
beni doğru yola iletmiş iken
ben korkmam
*
şeylerden
sizin ortak koştuğunuz
O'na
ancak
dilediği olur
*
Rabbimin
şeyler
kuşatmıştır
Rabbim
he
şeyi
bilgice
hala öğüt almıyor musunuz?
*
ve nasıl
ben korkarım
şeylerden
sizin ortak koştuğunuz
korkmuyorsunuz da
*
siz
ortak koşmaktan
Allah'ın
şeyleri
indirmediği
*
hakkında
size
hiçbir delil
şimdi hangisi
iki topluluktan
daha layıktır
güvende olmağa
eğer
iseniz
biliyor