Ziyaretçi
Sayfa
142
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
biz
indirseydik
onlara
melekleri
ve kendilerine konuşsaydı
ölüler
ve toplayıp getirseydik
onlara
her
şeyi
karşılarına
onlar yine de
*
inanmazlardı
dışında
dilemesi
*
Allah'ın
ve fakat
çokları
cahillik ederler
ve böylece
biz yaptık
her
peygambere
düşman
şeytanlarını
insan
ve cin
fısıldarlar
bir kısmı
diğerlerine
*
yaldızlı
sözler
aldatmak için
ve eğer
dileseydi
Rabbin
onu yapamazlardı
*
artık onları baş başa bırak
şeylerle
uydurdukları
ve meyletsin
ona
kalbleri
kimselerin
inanmayan(ların)
*
ahirete
ve ondan hoşlansınlar
ve işlemeğe devam etsinler
onların
*
işledikleri suçları
başka mı?
Allah'tan
arayayım
bir hakem
ve O
indirmiş iken
*
size
Kitabı
açıklanmış olarak
ve kimseler
kendilerine verdiğimiz
Kitap
bilirler
ki O gerçekten
indirilmiştir
tarafından
Rabbin
hak olarak
hiç olma
*
kuşkulananlardan
*
ve tamamlanmıştır
sözü
Rabbinin
doğruluk
ve adalet bakımından
yoktur
değiştirebilecek
O'nun sözlerini
O
işitendir
bilendir
eğer
uysan
çoğuna
kimselerin
yeryüzünde
*
seni saptırırlar
yolundan
*
Allah'ın
onlar uyuyorlar
*
sadece
zanna
ve
onlar
sadece
saçmalıyorlar
elbette
Rabbin
O
çok iyi bilir
kimseleri
sapan(lar)ı
yolundan
*
ve O
çok iyi bilir
hidayete erenleri
o halde yeyiniz
(hayvan)lardan
anılan
adı
Allah'ın
üzerine
eğer
siz
O'nun ayetlerine
inanıyorsanız