Sayfa
143
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne oluyor ki?
size
yemiyorsunuz
*
olanlardan
anılmış
adı
Allah'ın
üzerine
ve muhakkak
açıklamıştır
size
şeyleri
haram kıldığı
size
dışında
şeyleri
mecbur kaldıklarınız
onlara
ve doğrusu
birçokları
şaşırtıyorlar
keyiflerine uyarak
olmaksızın
bir bilgileri
muhakkak ki
Rabbin
O
çok iyi bilir
sınırı aşanları
ve bırakın
açığını
günahın
ve gizlisini
şüphesiz
kimseler
kazananlar
günah
cezasını çekeceklerdir
olduklarının
*
yapmış
yemeyiniz
*
şeylerden
anılmayanlardan
*
adı
Allah'ın
üzerine
çünkü o
yoldan çıkmadır
ve şüphesiz
şeytanlar
fısıldarlar
dostlarına
*
sizinle mücadele etmelerini
ve eğer
onlara uyarsanız
şüphesiz siz de
müşriklerden (olursunuz)
kimse gibi midir?
iken
ölü
kendisini dirilttiğimiz
ve verdiğimiz
kendisine
bir ışık
yürüyebileceği
onunla
arasında
insanlar
kimsenin
benzeri
içindeki
karanlıklar
olmayan
çıkışı
ondan
işte öyle
süslü gösterilmiştir
kafirlere
(işler)
oldukları
yapıyor
ve böylece
yaptık
her
*
kentin
büyüklerini
(oranın) suçluları
tuzak kursunlar diye
orada
(oysa)
onlar tuzak kurmazlar
başkasına
kendilerinden
ama farkında değillerdir
*
ve zaman
onlara geldiği
bir ayet
dediler
kat'iyyen inanmayız
*
kadar
bize verilinceye
aynısı
verilenin
*
elçilerine
Allah'ın
Allah
daha iyi bilir
yeri
koyacağı
mesajını
erişecektir
kimselere
suç işleyen(lere)
bir aşağılık
katında
Allah
ve bir azab
çetin
karşı
(yaptıkları)
hilelerine