Sayfa
172
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
artık
dedi
bir topluluk
içlerinden
niçin?
öğüt veriyorsunuz
bir kavme
Allah'ın
helak edeceği
yahut
azabedeceği
bir azapla
şiddetli
dediler ki
ma'zeret için
Rabbinize
*
ve belki
korunurlar (diye)
ne zaman ki
onlar unuttular
şeyi
hatırlatılan
kendilerine
biz de kurtardık
kimseleri
meneden(leri)
kötülükten
*
ve yakaladık
kimseleri
zulmeden(leri)
bir azab ile
çetin
yüzünden
yoldan çıkmaları
*
ne zaman ki
vazgeçmediler
şeylerden
*
yasak kılınan
kendilerine
dedik
onlara
olun
maymunlar
aşağılık
o vakit
ilan etmişti
Rabbin
elbette göndereceğini
onlara
kadar
gününe
kıyamet
kimseler
yapacak
en kötüsünü
azabın
doğrusu
Rabbin
çabuk
ceza verendir
ve O
çok bağışlayan
çok esirgeyendir
ve onları ayırdık
yeryüzünde
*
topluluklara
onlardan kimi
iyi kişilerdir
ve kimi de
alçaktır
bundan
ve onları sınadık
iyiliklerle
ve kötülüklerle
belki
dönerler (diye)
ardından
sonra onların
*
yerlerine geçip
varis olanlar
Kitaba
alıyorlar
menfaatini
şu
alçak(dünyan)ın
ve diyorlar ki
(nasıl olsa) bağışlanacağız
biz
ve eğer
kendilerine gelse
bir menfaat daha
ona benzer
onu da alırlar
peki alınmamış mıydı?
*
kendilerinden
misak (söz)
Kitap'ta
diye
söylemeyecekler
*
hakkında
Allah
başkasını
gerçekten
ve öğrenmediler mi?
onun içindekini
*
ve yurdu
Âhiret
daha hayırlıdır
korunanlar için
*
düşünmüyor musunuz?
*
onlar ki
sımsıkı sarılırlar
Kitaba
ve kılarlar
namazı
elbette biz
zayi etmeyiz
*
ecrini
iyiliğe çalışanların
۞