Sura
Sura
7
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
9
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 206
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 7, El-A'râf (Araf)
7:161
zaman
zaman
denildiği
denildiği
onlara
onlara
oturun
oturun
şu
şu
kentte
kentte
ve yeyin
ve yeyin
orada
orada
yerden
yerden
dilediğiniz
dilediğiniz
ve deyin
ve deyin
affet
affet
ve girin
ve girin
kapıdan
kapıdan
secde ederek
secde ederek
bağışlayalım
bağışlayalım
sizin
sizin
hatalarınızı
hatalarınızı
biz daha fazlasını da vereceğiz
biz daha fazlasını da vereceğiz
iyilik edenlere
iyilik edenlere
7:162
değiştirdiler
değiştirdiler
kimseler
kimseler
zulmeden(ler)
zulmeden(ler)
içlerinden
içlerinden
sözü
sözü
başkasıyla
başkasıyla
söylenenden
*
söylenenden
kendilerine
kendilerine
biz de gönderdik
biz de gönderdik
üzerlerine
üzerlerine
bir azab
bir azab
gökten
*
gökten
dolayı
dolayı
ettiklerinden
ettiklerinden
haksızlık
haksızlık
7:163
onlara sor
onlara sor
kent(halkın)ın durumundan
*
kent(halkın)ın durumundan
öyle ki
öyle ki
bulunan
bulunan
kıyısında
kıyısında
deniz
deniz
hani
hani
onlar haddi aşıyorlardı
onlar haddi aşıyorlardı
Cumartesine
*
Cumartesine
onlara gelirdi
*
onlara gelirdi
balıkları
balıkları
günü;
günü;
cumartesi
cumartesi
akın akın
akın akın
gün ise
gün ise
cumartesi dışındaki
*
cumartesi dışındaki
gelmezlerdi
*
gelmezlerdi
böylece
böylece
biz onları sınıyorduk
biz onları sınıyorduk
ötürü
ötürü
yoldan çıkmalarından
*
yoldan çıkmalarından
7:164
artık
artık
dedi
dedi
bir topluluk
bir topluluk
içlerinden
içlerinden
niçin?
niçin?
öğüt veriyorsunuz
öğüt veriyorsunuz
bir kavme
bir kavme
Allah'ın
Allah'ın
helak edeceği
helak edeceği
yahut
yahut
azabedeceği
azabedeceği
bir azapla
bir azapla
şiddetli
şiddetli
dediler ki
dediler ki
ma'zeret için
ma'zeret için
Rabbinize
*
Rabbinize
ve belki
ve belki
korunurlar (diye)
korunurlar (diye)
7:165
ne zaman ki
ne zaman ki
onlar unuttular
onlar unuttular
şeyi
şeyi
hatırlatılan
hatırlatılan
kendilerine
kendilerine
biz de kurtardık
biz de kurtardık
kimseleri
kimseleri
meneden(leri)
meneden(leri)
kötülükten
*
kötülükten
ve yakaladık
ve yakaladık
kimseleri
kimseleri
zulmeden(leri)
zulmeden(leri)
bir azab ile
bir azab ile
çetin
çetin
yüzünden
yüzünden
yoldan çıkmaları
*
yoldan çıkmaları
7:166
ne zaman ki
ne zaman ki
vazgeçmediler
vazgeçmediler
şeylerden
*
şeylerden
yasak kılınan
yasak kılınan
kendilerine
kendilerine
dedik
dedik
onlara
onlara
olun
olun
maymunlar
maymunlar
aşağılık
aşağılık
7:167
o vakit
o vakit
ilan etmişti
ilan etmişti
Rabbin
Rabbin
elbette göndereceğini
elbette göndereceğini
onlara
onlara
kadar
kadar
gününe
gününe
kıyamet
kıyamet
kimseler
kimseler
yapacak
yapacak
en kötüsünü
en kötüsünü
azabın
azabın
doğrusu
doğrusu
Rabbin
Rabbin
çabuk
çabuk
ceza verendir
ceza verendir
ve O
ve O
çok bağışlayan
çok bağışlayan
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir
7:168
ve onları ayırdık
ve onları ayırdık
yeryüzünde
*
yeryüzünde
topluluklara
topluluklara
onlardan kimi
onlardan kimi
iyi kişilerdir
iyi kişilerdir
ve kimi de
ve kimi de
alçaktır
alçaktır
bundan
bundan
ve onları sınadık
ve onları sınadık
iyiliklerle
iyiliklerle
ve kötülüklerle
ve kötülüklerle
belki
belki
dönerler (diye)
dönerler (diye)
7:169
ardından
ardından
sonra onların
*
sonra onların
yerlerine geçip
yerlerine geçip
varis olanlar
varis olanlar
Kitaba
Kitaba
alıyorlar
alıyorlar
menfaatini
menfaatini
şu
şu
alçak(dünyan)ın
alçak(dünyan)ın
ve diyorlar ki
ve diyorlar ki
(nasıl olsa) bağışlanacağız
(nasıl olsa) bağışlanacağız
biz
biz
ve eğer
ve eğer
kendilerine gelse
kendilerine gelse
bir menfaat daha
bir menfaat daha
ona benzer
ona benzer
onu da alırlar
onu da alırlar
peki alınmamış mıydı?
*
peki alınmamış mıydı?
kendilerinden
kendilerinden
misak (söz)
misak (söz)
Kitap'ta
Kitap'ta
diye
diye
söylemeyecekler
*
söylemeyecekler
hakkında
hakkında
Allah
Allah
başkasını
başkasını
gerçekten
gerçekten
ve öğrenmediler mi?
ve öğrenmediler mi?
onun içindekini
*
onun içindekini
ve yurdu
ve yurdu
Âhiret
Âhiret
daha hayırlıdır
daha hayırlıdır
korunanlar için
*
korunanlar için
düşünmüyor musunuz?
*
düşünmüyor musunuz?
7:170
onlar ki
onlar ki
sımsıkı sarılırlar
sımsıkı sarılırlar
Kitaba
Kitaba
ve kılarlar
ve kılarlar
namazı
namazı
elbette biz
elbette biz
zayi etmeyiz
*
zayi etmeyiz
ecrini
ecrini
iyiliğe çalışanların
iyiliğe çalışanların
7:171
hani
hani
kaldırmıştık
kaldırmıştık
dağı
dağı
üzerlerine
üzerlerine
sanki gibi
sanki gibi
bir gölge
bir gölge
ve sanmışlardı
ve sanmışlardı
onlar şüphesiz
onlar şüphesiz
üstlerine düşecek
üstlerine düşecek
onların
onların
tutun
tutun
şeyi (Kitabı)
şeyi (Kitabı)
size verdiğim
size verdiğim
kuvvetle
kuvvetle
ve hatırlayın
ve hatırlayın
olanı
olanı
içinde
içinde
belki
belki
korunursunuz
korunursunuz
7:172
ve hani
ve hani
almıştı
almıştı
Rabbin
Rabbin
oğullarından
*
oğullarından
Adem
Adem
bellerinden
*
bellerinden
zürriyetlerini
zürriyetlerini
ve şahid tutmuştu
ve şahid tutmuştu
onları
onları
kendilerine
kendilerine
ben değil miyim?
ben değil miyim?
sizin Rabbiniz
sizin Rabbiniz
dediler
dediler
evet
evet
şahidiz
şahidiz
demeyesiniz
*
demeyesiniz
günü
günü
kıyamet
kıyamet
biz elbette
biz elbette
idik
idik
bundan
*
bundan
habersiz
habersiz
7:173
yahut
yahut
demeyesiniz
demeyesiniz
şüphesiz
şüphesiz
ortak koştu
ortak koştu
babalarımız
babalarımız
daha önce
*
daha önce
biz de olduk
biz de olduk
bir nesil
bir nesil
onlardan sonra gelen
*
onlardan sonra gelen
bizi helak mı ediyorsun?
bizi helak mı ediyorsun?
yüzünden
yüzünden
yaptıkları
yaptıkları
iptal edenlerin
iptal edenlerin
7:174
işte böyle
işte böyle
biz açıklıyoruz
biz açıklıyoruz
ayetleri
ayetleri
artık herhalde
artık herhalde
döner(yola gelir)ler
döner(yola gelir)ler
7:175
ve oku
ve oku
onlara
onlara
haberini
haberini
ki
ki
kendisine verdik
kendisine verdik
ayetlerimizi
ayetlerimizi
sıyrıldı çıktı'
sıyrıldı çıktı'
onlardan
onlardan
onu peşine taktı
onu peşine taktı
şeytan
şeytan
böylece oldu
böylece oldu
azgınlardan
*
azgınlardan
7:176
ve şayet
ve şayet
dileseydik
dileseydik
elbette onu yükseltirdik
elbette onu yükseltirdik
onlarla (ayetlerle)
onlarla (ayetlerle)
fakat o
fakat o
saplandı
saplandı
yere
*
yere
ve peşine düştü
ve peşine düştü
hevesinin
hevesinin
onun durumu
onun durumu
durumuna benzer
durumuna benzer
şu köpeğin
şu köpeğin
eğer
eğer
varsan
varsan
üstüne
üstüne
dilini sarkıtıp solur
dilini sarkıtıp solur
veyahut
veyahut
onu bıraksan
onu bıraksan
dilini sarkıtıp solur
dilini sarkıtıp solur
işte budur
işte budur
durumu
durumu
toplumların
toplumların
yalanlayan
*
yalanlayan
ayetlerimizi
ayetlerimizi
anlat
anlat
bu kıssayı
bu kıssayı
belki
belki
düşünürler
düşünürler
7:177
ne kötüdür
ne kötüdür
durumu
durumu
topluluğun
topluluğun
yalanlayan
*
yalanlayan
ayetlerimizi
ayetlerimizi
ve kendilerine
ve kendilerine
olan
olan
zulmediyor
zulmediyor
7:178
kime
kime
yol gösterirse
yol gösterirse
Allah
Allah
işte odur
işte odur
yolu bulan
yolu bulan
ve kimi de
ve kimi de
saptırırsa
saptırırsa
işte
işte
onlardır
onlardır
ziyana uğrayanlar
ziyana uğrayanlar
7:179
ve andolsun
ve andolsun
yarattık
yarattık
cehennem için
cehennem için
birçok
birçok
cin
*
cin
ve insan
ve insan
vardır
vardır
kalbleri
kalbleri
fakat anlamazlar
*
fakat anlamazlar
onlarla
onlarla
vardır
vardır
gözleri
gözleri
fakat görmezler
*
fakat görmezler
onlarla
onlarla
ve vardır
ve vardır
kulakları
kulakları
fakat işitmezler
*
fakat işitmezler
onlarla
onlarla
işte onlar
işte onlar
hayvanlar gibidir
hayvanlar gibidir
hatta
hatta
onlar
onlar
daha da sapıktır
daha da sapıktır
işte
işte
onlardır
onlardır
gafiller
gafiller
7:180
ve Allah'ındır
ve Allah'ındır
isimler
isimler
en güzel
en güzel
o halde O'na du'a edin
o halde O'na du'a edin
onlarla
onlarla
ve bırakın
ve bırakın
kimseleri
kimseleri
eğriliğe sapan(ları)
eğriliğe sapan(ları)
hakkında
hakkında
O'nun isimleri
O'nun isimleri
onlar cezasını çekeceklerdir
onlar cezasını çekeceklerdir
şeylerin
şeylerin
oldukları
oldukları
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)