Ziyaretçi
Sayfa
189
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
onlarla savaşın (ki)
onlara azabetsin
Allah
sizin ellerinizle
ve onları rezil etsin
ve sizi üstün getirsin
onlara
ve şifa versin
göğüslerine
toplumunun
inananlar
ve gidersin
öfkesini
yüreklerinin
ve tevbesini kabul eder
Allah
kişinin
*
dilediği
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
yoksa
siz sandınız mı?
bırakılacağınızı
*
bilmeden
*
Allah
kimseleri
cihad eden(leri)
içinizden
ve
edinmeyen(leri)
başkasını
*
Allah('tan)
ve
Elçisin(den)
ve
mü'minler(den)
sırdaş
ve Allah
haber almaktadır
şeyleri
yaptıklarınızı
yoktur
yoktur
müşrikler için
imar etmeleri
*
mescidlerini
Allah'ın
şahitler iken
kendi nefislerinin
*
küfrüne
onların
boşa çıkmıştır
yaptıkları işler
ve
ateşte
onlar
sürekli kalacaklardır
ancak
imar ederler
mescidlerini
Allah'ın
kimseler
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve kılan
namazı
ve veren
zekatı
ve
korkmayan
başkasından
Allah'tan
umulur
onların
olmaları
*
doğru yolu bulanlardan
*
۞
bir mi tuttunuz?
su vermeyi
hacılara
ve imar etmeyi
Mescid-i
Haram'ı
kimse gibi
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve cihadeden
yolunda
*
Allah
olmaz(lar)
eşit
katında
Allah
ve Allah
yol göstermez
*
topluluğuna
zalimler
kimseler
inanan(lar)
ve hicret eden(ler)
ve cihad eden(ler)
yolunda
*
Allah
mallarıyla
ve canlarıyla
daha büyüktür
dereceleri
katında
Allah
ve işte
onlardır
kurtuluşa erenler