Ziyaretçi
Sayfa
205
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
tevbe edenler
ibadet edenler
hamdedenler
seyahat edenler
rüku edenler
secde edenler
emredip
iyiliği
ve men'edenler
kötülükten
*
ve koruyanlar
sınırlarını
Allah'ın
ve müjdele
mü'minleri
yoktur
*
peygamber için
ve kimseler için
inanan(lar)
mağfiret dilemek
*
ortak koşanlar için
ve şayet
olsalar
akraba bile
sonra
*
*
belli olduktan
*
onların
muhakkak
halkı oldukları
cehennem
ve
değildir
mağfiret dilemesi
İbrahim'in
babası için
başka bir şey
bir sözden
*
verdiği
ona
fakat
belli olunca
kendisine
onun
düşmanı olduğu
Allah'a
uzak durdu
ondan
gerçekten
İbrahim
çok içli idi
yumuşak huylu idi
değildir
*
Allah
onları saptıracak
bir kavmi
sonra
doğru yola ilettikten
*
kadar
açıklayıncaya
kendilerine
şeyleri
sakınacakları
şüphesiz
Allah
her
şeyi
bilendir
şüphesiz
Allah
O'nundur
mülkü
göklerin
ve yerin
yaşatandır;
ve öldürendir
ve yoktur
sizin
başka
*
Allah'tan
hiçbir
dost
ne de
yardımcınız
andolsun
affetti
Allah
Peygamberi
*
ve Muhacirleri
ve Ensarı
ona uyan
*
sa'atinde
*
güçlük
O zaman
*
iken
neredeyse
kaymağa yüz tutmuş
kalbleri
bir kısmının
içlerinden
yine de
tevbesini kabul etti
onların
çünkü O
onlara karşı
çok şefkatli
çok merhametlidir