Sayfa
209
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
kimseler
ummayan(lar)
*
bize kavuşmayı
ve razı olan(lar)
hayatına
dünya
ve gönüllerini kaptıran(lar)
ona
ve olanlar
onlar
bizim ayetlerimizden
*
gafil(ler)
işte bunların
varacakları yer
cehennemdir
karşılık
olduklarına
kazanıyor(lar)
şüphesiz
kimseleri
iman eden(leri)
ve ameller işleyen(leri)
salih
doğru yola iletir
Rableri
imanları dolayısıyla
akar
onların altlarından
*
ırmaklar
cennetlerinde
*
naim
onların duaları
orada
senin şanın pek yücedir
Ey Allah'ım
ve dilekleri (de)
aralarındaki
Selâm'dır
ve sonu (ise)
dualarının
hamdolsun'dur
*
Allah'a
Rabbi
alemlerin
۞
ve eğer
acele verseydi
Allah
insanlara
kötülüğü
acele istemeleri gibi
iyiliği
hemen bitmiş olurdu
onların
süreleri
böyle bırakırız
kimseleri
ummayanları
*
bize kavuşmayı
taşkınlıkları içinde
*
bocalar bir halde
ve ne zaman ki
dokunduğunda
insana
bir darlık
bize dua eder
yan yatarken
veya
otururken
yahut
ayakta
ancak
giderdiğimizde
ondan
darlığını
hareket eder
gibi
bize dua etmemiş
*
darlıktan dolayı
*
kendisine dokunmuş olan
işte böyle
süslü gösterilmiştir
aşırıya gidenlere
şeyler
oldukları
yapıyor(lar)
ve andolsun
helak ettik
nice nesilleri
sizden önce
*
haksızlık ettiklerinden
*
kendilerine geldiği halde
peygamberleri
apaçık delillerle
ve iman etmeyecekleri için
*
*
işte böyle
cezalandırırız
topluluğunu
suçlular
sonra
sizi kıldık
halifeler
yeryüzüne
*
onların ardından
*
görmek için
neler
yapacağınızı