Ziyaretçi
Sayfa
210
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
okunduğunda
onlara
ayetlerimiz
apaçık bir şekilde
derler
kimseler
ummayanlar
*
bize kavuşmayı
getir
bir Kur'an
başka
bundan
veya
bunu değiştir
de ki
(sözkonusu) olamaz
*
benim
onu değiştirmem
*
tarafımdan
*
kendi
ben uyuyorum
*
ancak
vahyedilene
*
bana
şüphesiz ben
korkarım
karşı gelirsem
*
Rabbime
azabından
bir günün
büyük
de ki
şayet
dileseydi
Allah
bunu okumazdım
*
size
ve size hiç bildirmezdi
*
bunu
elbette
geçirdim
sizin aranızda
belli bir ömür
daha önce
*
hiç düşünmüyor musunuz?
*
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
yahut
yalanlayandan
O'nun ayetlerini
şüphesiz
kurtuluşa eremezler
*
suçlular
ve ibadet ediyorlar
bırakıp
*
Allah'ı
şeylere
hiç
bir zararı olmayan
ve
yararı olmayan
ve diyorlar ki
bunlar
bizim şefaatçilerimizdir
katında
Allah
de ki
bildiriyor musunuz?
Allah'a
bir şeyi
bilmediği
*
göklerde
*
ve
yerde
*
O münezzehtir
ve yücedir
ortak koştuklarından
*
ve
değildir
insanlar
ancak
bir ümmettir
tek
sonradan ayrılığa düştüler
eğer olmasaydı
bir takdir
önceden belirlenmiş
Rabbin tarafından
*
kesin hüküm verilirdi
aralarında
şeylerde
onda
ayrılığa düştükleri
ve diyorlar
keşke
indirilse
ona
bir mucize
Rabbinden
*
de ki
ancak
gayb
Allah'ındır
bekleyin
elbette ben de
sizinle birlikte
bekleyenlerdenim
*