Sayfa
212
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimselere vardır
iyilik eden(lere)
daha iyisi
ve fazlası
bürümez
*
onların yüzlerini
karalık
ve aşağılık
*
işte bunlar
ehlidirler
cennet
onlar
orada
sürekli kalıcıdırlar
kimselere gelince
kazanan(lara)
kötülükler
ceza verilir
bir kötülüğe
aynıyla
ve bürür
bir aşağılık
yoktur
onlar için
Allahtan
*
kurtaracak
*
gibidir
kaplanmış
yüzleri
parçalarıyla
bir gecenin
*
kapkaranlık
bunlar
ehlidirler
cehennem
onlar
orada
sürekli kalıcıdırlar
ve o gün
onları biraraya toplarız
tümünü
sonra
deriz
kimselere
ortak koşan(lara)
(haydi) yerlerinize!
siz
ve ortak koştuklarınız
böylece ayırırız
onları birbirlerinden
ve (şöyle) derler
koştukları ortaklar
siz değildiniz
*
bize
ibadet ediyor
şimdi yeter
Allah
şahit olarak
aramızda
ve sizin aranızda
şüphesiz
biz idik
sizin tapınmanızdan
*
habersiz
işte orada
hesabını verir
her
can
önceden işlemiş olduğunun
*
ve döndürülmüşlerdir
Allah'a
*
mevlaları olan
gerçek
ve kaybolmuştur
kendilerinden
şeyler ise
oldukları
uyduruyor(lar)
de ki
kimdir?
sizi rızıklandıran
gökten
*
ve yerden
yahut kimdir?
sahip olan
kulaklara
ve gözlere
ve kimdir?
çıkaran
diriyi
ölüden
*
ve çıkaran
ölüyü
diriden
*
ve kimdir?
düzene koyan
işleri
diyecekler
Allah
de ki
öyleyse
sakınmıyor musunuz?
işte budur
Allah
sizin Rabbiniz olan
gerçek
ne vardır?
dışında
gerçeğin
başka
sapıklıktan
öyleyse nasıl?
döndürülüyorsunuz
böylece
gerçekleşmiş oldu
sözü
Rabbinin
hakkındaki
kimseler
yoldan çıkmış(lar)
onlar
iman etmezler
*