Sayfa
245
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi
sığınırız
Allah'a
almaktan
*
başkasını
kimseden
bulduğumuz
eşyamızı
yanında
yoksa biz
o zaman
zulmedenler (oluruz)
ne zaman ki
umudu kesince
ondan
(bir kenara) çekildiler
fısıldaşarak
dedi ki
büyükleri
bilmiyor musunuz?
*
ki
babanız
muhakkak
aldı
sizden
kesin söz
(adına)
Allah
ve
daha önce
işlediğiniz
kusurunuz
hakkında
Yusuf
asla
ayrılmayacağım
bu yerden
kadar
izin verinceye
bana
babam
yahut
hükmedinceye
Allah
benim için
ve O
en iyisidir
hükmedenlerin
dönün
babanıza
*
deyin ki
Ey babamız
şüphesiz
oğlun
hırsızlık etti
değiliz
biz şahid
dışındakine
şeyin
bildiğimiz
ve
biz değiliz
gaybın
muhafızları
(istersen) sor
kente
bulunduğumuz
*
İçinde
ve kervana
geldiğimiz
*
İçinde
ve biz
doğru söylüyoruz
dedi
herhalde
süsledi
size
nefisleriniz
bir işi
artık sabretmek gerek
güzelce
belki de
Allah
bana getirir
*
onların
hepsini
çünkü o
O
bilendir
herşeyi hikmetle yapandır
ve yüzünü çevirdi
onlardan
ve dedi
Ey kederim
üzerindeki
Yusuf
ve ağardı
gözleri
kederden
*
O
yutkunuyordu
dediler ki
Vallahi
sen hâlâ
anıyorsun
Yusuf'u
sonunda
olacaksın
hasta
yahut
olacaksın
helak olanlardan
*
dedi
şüphesiz ben
arz ederim
üzüntümü
ve tasamı
yalnız
Allah'a
ve bilirim
tarafından
Allah
şeyleri
sizin bilmediğiniz
*