Sayfa
275
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve tapıyorlar
başka
*
Allah'tan
asla
*
veremeyecek
kendilerine
rızık
göklerden
*
ve yerden
hiçbir
ve
bunu asla yapamayacak olan
benzetmeler yapmayın
*
Allah'a
meseller
çünkü
Allah
bilir
siz ise
bilmezsiniz
*
۞
misal verir
Allah
misaliyle
bir köle
başkasının malı olan
gücü yetmeyen
*
hiçbir şeye
*
ve kimseyi
rızıklandırdığımız
katımızdan
rızık ile
güzel
ki o
infak eder
ondan
gizli
ve açık
olurlar mı?
bunlar eşit
Hamd
Allah'adır
fakat
çokları
bilmezler
*
ve misal verir
Allah
misaliyle
(şu) iki adamı
birisi
dilsizdir
gücü yetmez
*
hiçbir şeye
*
ve o
bir yüktür
üzerine
efendisinin
nereye
onu gönderse
getirmez
*
bir hayır
gibi olur mu?
*
o
ve kimse
emreden
adaleti
ve o (kimse)
üzere (giden)
yol
doğru
Allah'a aittir
gaybı
göklerin
ve yerin
ve değildir
işi
sa'atin (kıyametin)
(başka değil) ancak
açıp yumma gibidir
bir göz
yahut
o
daha yakın(kısa)dır
şüphesiz
Allah
üzerine
her
şey
gücü yetendir
ve Allah
sizi çıkardı
karınlarından
*
annelerinizin
bilmezken
*
hiçbir şey
ve verdi
size
işitme
ve gözler
ve gönüller
umulur ki
şükredersiniz
bakmadılar mı?
*
kuşlara
*
O'nun emrine boyun eğdirilmiş
boşluğunda
*
göğün
yoktur
onları tutan
başka
Allah'tan
şüphesiz
vardır
bunda
ayetler
bir kavim için
inanan