Ziyaretçi
Sayfa
283
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
belki
Rabbiniz
size acır
*
ve eğer
siz dönerseniz
biz de döneriz
ve yapmışızdır
cehennemi
kafirler için
kuşatıcı
gerçekten
bu
Kur'an
yola iletir
ki
o
en doğru olana
ve müjdeler
mü'minlere
yapan
*
iyi işler
şüphesiz
kendileri için vardır
bir ecir
büyük
ve şüphesiz
kimselere
inanmayan(lara)
*
Ahirete
hazırlamışızdır
onlara
bir azab
acıklı
ve du'a etmektedir
insan
şerre
du'a eder (gibi)
hayra
ve
insan
pek acelecidir
ve biz yaptık
geceyi
ve gündüzü
iki ayet
(sonra) sildik
ayetini
gecenin
ve yaptık
ayetini
gündüz
aydınlatıcı
aramanız için
lutfunu
Rabbinizin
*
ve bilmeniz için
sayısını
yılların
ve hesabı
her
şeyi
anlattık
açık açık
her
insanın
bağladık
kuşunu (kaderini)
boynuna
*
ve çıkarırız
onun için
günü
kıyamet
bir Kitap
bulacağı
açılmış olarak
oku
Kitabını
yeter
kendi nefsin
bugün
sana
hesapçı olarak
kim
hihayeti seçerse
şüphesiz
seçmiş olur
kendisi için
ve kim
saparsa
şüphesiz
sapar
kendi aleyhine
ve
taşımaz
hiçbir günahkar
günah yükünü
başkasının
ve
değiliz
biz azab edecek
sürece
göndermedikçe
elçi
ve zaman
biz istediğimiz
helak etmek
*
bir kenti
emrederiz
onun varlıklılarına
kötü işler yaparlar
orada
böylece gerekli olur
onlara
(azab) karar(ı)
biz de orayı yıkarız
darmadağın
ve nice
helak ettik
kuşakları
*
sonra
*
Nuh'dan
ve yeter
Rabbin
günahlarını
kullarının
haber alıcı
görücü olarak