Ziyaretçi
Sayfa
293
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve hak olarak
biz o(Kur'a)nı indirdik
ve hak ile
inmiştir
seni göndermedik
*
dışında
müjdeleyici olmak
ve uyarıcı olmak
ve Kur'an'ı
parçalara ayırdık
okuman için
insanlara
*
ağır ağır
*
ve onu indirdik
birbiri ardınca
de ki
siz inanın
ona
veya
inanmayın
*
şüphesiz
kimselere
verilen(ler)
bilgi
daha önce
*
zaman
okunduğu
kendilerine
onlar derhal kapanırlar
çeneleri üstüne
secdeye
ve derler
şanı yücedir
Rabbimizin
gerçekten
va'di (sözü)
*
Rabbimizin
mutlaka yerine getirilir
ve kapanırlar
çeneleri üstüne
ağlayarak
ve onların (Kur'an) artırır
derin saygısını
۩
de ki
dua edin (çağırın)
Allah diye
veya
dua edin (çağırın)
Rahman diye
hangisiyle
çağırsanız
*
O'nundur
isimler
en güzel
pek bağırma
*
namazında
pek de gizleme
*
onu (sesini)
tut
arasında
bunun
bir yol
ve de ki
hamdolsun
Allah'a
edinmeyen
*
*
çocuk
ve
olmayan
onun
ortağı
mülkte
*
ve
(ihtiyacı) olmayan
onun
yardımcıya
acze düşüp de
*
ve O'nu yücelt
tam bir yüceltme ile
Sura 18, El-Kehf (Kehf)
hamdolsun
Allah'a
ki
indirdi
kuluna
*
Kitabı
ve
koymadı
ona
hiçbir eğrilik
dosdoğru olarak
uyarması için
azaba karşı
şiddetli
katından (indirdi)
*
ve müjdelemesi için
mü'minlere
yapan
*
iyi işler
kendileri için bulunduğunu
*
mükafat
güzel
kalacaklardır
onun içinde
sürekli olarak
ve uyarması için
diyenleri
*
edindi
Allah
çocuk