Ziyaretçi
Sayfa
292
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve kime
hidayet ederse
Allah
işte odur
doğru yolu bulan
kimi de
sapıklıkta bırakırsa
artık
bulamazsın
onlar için
veliler
O'ndan başka
*
ve onları süreriz
günü
kıyamet
üyerine
yüzleri
kör
ve dilsiz
ve sağır
varacakları yer
cehennemdir
her seferinde
(ateş) dindiği
onlara artırırız
çılgın alevi
işte budur
cezaları
çünkü onlar
inkar ettiler
ayetlerimizi
ve dediler
sonra mı?
biz olduktan
kemikler
ve ufalanmış toprak
biz mi?
diriltileceğiz
bir yaratılışla
yeni
۞
görmediler mi ki?
*
şüphesiz
Allah
yaratan
*
gökleri
ve yeri
kadirdir
yaratmağa da
*
*
kendilerinin benzerini
ve koymuştur
kendileri için
bir süre
yoktur
şüphe
onda
ama yapmazlar
zalimler
başka bir şey
inkardan
de ki
eğer
siz
sahip olsaydınız
hazinelerine
rahmet
Rabbimin
o zaman
tutardınız
korkarak
harcamaktan
gerçekten
insan
çok cimridir
andolsun
biz vermiştik
Musa'ya
dokuz
mu'cize
açık açık
sor
oğullarına
İsrail
zaman
(Musa) onlara geldiği
demişti
ona
Fir'avn
şüphesiz ben
sanıyorum ki sen
Ey Musa
büyülenmişsin
(Musa) dedi ki
andolsun
sen biliyorsun ki
indirmez
*
bunları
başkası
Rabbinden
göklerin
ve yerin
kanıtlar olarak
şüphesiz ben de
seni görüyorum
Ey Fir'avn
mahvolmuş
(Fir'avn) istedi
onları sürüp çıkarmak
*
o ülkeden
*
biz de onu boğduk
kimselerle
yanındaki
toptan
ve dedik
onun ardından
*
oğullarına
İsrail
oturun
o ülkede
gelince
*
zamanı
ahiret
getireceğiz
hepinizi
bir araya