Sayfa
388
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
yönelince
tarafına
Medyen
dedi
umarım ki
Rabbim
beni iletir
*
doğru
yola
ne zaman ki
varınca
suyuna
Medyen
buldu
onun başında
bir grubu
insanlardan
*
(hayvanlarını) sularken
ve buldu
onların gerisinde
*
iki kız
sudan meneden
(Musa) dedi
nedir?
sizin işiniz
dediler ki
biz sulayamayız
*
kadar
sulayıp çekilinceye
çobanlar
ve babamız da
bir ihtiyardır
büyük
(Musa) hemen suladı
onlarınkini
sonra
çekildi
gölgeye
*
dedi
Rabbim
doğrusu ben
ne varsa
indireceğin
bana
hayırdan
*
muhtacım
derken ona geldi
o iki kızdan biri
yürüyerek
utana utana
*
dedi
muhakkah
babam
seni çağırıyor
ödemek için
ücretini
sulamanın
*
bizim için
ne zaman ki
(Musa) ona gelince
ve anlatınca
ona
hikayeyi
dedi
korkma
*
kurtuldun
o kavimden
*
zalim
dedi
o (kız)lardan biri
ey babacağım
bunu (çoban) tut
muhakkak
en hayırlısıdır
ücretle tuttuklarının
*
en güçlüsüdür
en güveniliridir
dedi ki
elbette
istiyorum
sana nikahlamak
*
birini
kızımdan
şu iki
karşılığında
bana hizmet etmen
*
sekiz
yıl
eğer
tamamlarsan
on(yıl)a
artık
o sendendir
ben istemem
*
zahmet vermek
*
sana
beni bulacaksın
eğer (İnşallah)
dilerse (İnşallah)
Allah (İnşallah)
iyilerden
*
(Musa) dedi
bu
benimle aramızdadır
senin arasında
hangi
süreyi
yerine getirsem
yoktur
düşmanlık
bana
Allah
karşı
şeye
dediğimiz
vekildir
۞