Ziyaretçi
Sayfa
45
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
durumu da
kimselerin
infak eden
mallarını
kazanmak
rızasını
Allah'ın
ve kökleştirmek için
kendilerindekini (imanı)
*
benzer
bir bahçeye
tepe üzerinde bulunan
değince
bol yağmur
veren
ürününü
iki kat
eğer
değmese bile
*
yağmur
çisinti olur
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
ister mi ki?
biriniz
olmasını
*
kendisinin
bir bahçesi
hurmalardan
*
ve üzümler(den)
akan
altından
*
ırmaklar
bulunan
içinde
her çeşit
*
meyvası
ve kendisine geldiğinde
ihtiyarlık
ve onun
ve çocuklarının bulunduğu
aciz
isabet etsin
birden bir kasırga
onlara
ateşli
yakıp kül etsin
böylece
açıklıyor
Allah
size
ayetleri
umulurki
düşünürsünüz
Ey
kimseler
iman eden(ler)
infak edin
iyilerinden
*
şeylerin
kazandıklarınız
ve şeylerden
çıkardığımız
sizin için
yerden
*
kalkışmayın
*
kötü şeyleri
-
sadaka vermeye
kendinize alamayacağınız
*
başka şekilde
göz yummadan
*
ondan
bilin ki
şüphesiz
Allah
zengindir
övülmüştür
şeytan
size vaad eder
fakirliği
ve size emreder
çirkin şeyleri yapmayı
Allah ise
size va'adediyor
bağışlama
kendi tarafından
ve lutuf
şüphesiz Allah'ın
(lutfu) geniştir
(O) bilendir
verir
Hikmeti
kimseye
dilediği
ve kimse
verilen
Hikmet
elbette
verilmiştir
hayır
çok
bunu anlamaz
*
başkası
sahiplerinden
akıl