Sayfa
482
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
O'na
döndürülür
bilgisi
sa'at (kıyamet)
ve
çıkmaz
meyvalar
*
kabuklarından
*
gebe kalmaz
*
hiçbir
dişi
ve
doğurmaz
olmadan
O'nun bilgisi
ve (o) gün
onlara seslenildiği
nerede?
ortaklarım
demişlerdir
sana arz ederiz ki
yok
bizden
hiçbir
gören
ve sapıp gitmiştir
onlardan
şeyler
oldukları
yalvarıp duruyor(lar)
önceden
*
ve onlar anlamışlardır
olmadığını
kendileri için
hiçbir
kaçacak yer
usanmaz
*
insan
istemekten
*
hayır (iyilik)
ama eğer
kendisine dokunursa
bir şer
hemen üzülür
ümitsiz olur
ve eğer
biz ona taddırırsak
bir rahmet
kendimizden
sonra
*
bir zarardan
ona dokunan
elbette der ki
bu
benim hakkımdır
ve
sanmıyorum
kıyametin
kopacağını
eğer
götürülmüş olsam bile
Rabbime
*
muhakkak
benim için vardır
O'nun yanında
daha güzel şeyler
biz mutlaka haber vereceğiz
kimselere
inkar edenlere
yaptıklarını
*
ve mutlaka taddıracağız
azabdan
*
kaba
ne zaman ki
bir ni'met verdiğimizde
insana
*
yüz çevirir
ve yan çizer
ve yan çizer
ve ne zaman ki
ona dokunduğunda
bir şer
hemen
yalvarıp durur
bol bol
de ki
gördünüz mü ki
eğer (Kur'an)
ise
tarafından
*
Allah
sonra
siz de inkar etmişseniz
onu
kim olabilir?
daha sapık
kimseden
o
bir ayrılığa düşen
*
uzak
biz onlara göstereceğiz
ayetlerimizi
ufuklarda
*
ve
kendi canlarında
kadar
iyice belli olana
onlara
o(Kur'a)n'ın
gerçek olduğu
mi?
yetmez
Rabbinin
O'nun
üzerine
her
şey
şahit olması
iyi bil ki
onlar
içindedirler
kuşku
kavuşmaktan
*
Rablerine
iyi bil ki
O
her
şeyi
kuşatmıştır