Ziyaretçi
Sayfa
51
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
yarar sağlamaz
*
onlara
malları
ne de
çocukları
karşı
Allah'a
hiçbir
işte
onlar
yakıtıdırlar
ateşin
durumu gibi
ailesinin
Fir'avn
ve kimselerin
onlardan önceki
*
onlar da yalanladılar
ayetlerimizi
onları yakaladı
Allah
günahlarıyla
Allah'ın
çetindir
cezası
söyle
kimselere
inkar edenlere
yenileceksiniz
ve sürüleceksiniz
cehenneme
*
(orası) ne kötü
bir döşektir
muhakak
sizin için vardır
*
bir ibret
şu iki toplulukta
*
karşılaşan
bir topluluk
çarpışıyordu
yolunda
*
Allah
öteki de
nankördü
onları görüyorlardı
kendilerinin iki katı
görüşüyle
gözlerinin
Allah
destekler
yardımıyle
kimseyi
dilediği
elbette
bunda
*
bir ibret vardır
olanlar için
gözleri
süslü (cazip) gösterildi
insanlara
aşırı düşkünlük
zevklere
kadınlardan
*
ve oğullardan
ve kantarlarca
yığılmış
altından
*
ve gümüşten
ve atlardan
salma
davarlardan
ve ekinlerden (gelen)
bunlar (sadece)
geçimidir
hayatının
dünya
Allah'ın
yanındadır
güzel
varılacak yer
۞
de ki
size söyleyeyim mi?
daha iyisini
bunlardan
*
korunanlar için vardır
*
katında
Rableri
cennetler
akan
altlarından
*
ırmaklar
sürekli kalacakları
içinde
ve eşler
tertemiz
ve rızası
Allah'ın
*
Allah
görür
kullarını