Ziyaretçi
Sayfa
52
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(onlar ki)
derler
Rabbimiz
gerçekten biz
inandık
bağışla
bizden
günahlarımızı
ve bizi koru
azabından
ateş
sabredenler
ve sadık olanlar
ve gönülden itaat edenler
ve infak edenler
ve istiğfar edenler
seherlerde
şahiddir (ki)
Allah
şüphesiz
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
ve melekler
ve sahipleri
ilim
gözeten
adaletle
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
azizdir
hakimdir
şüphesiz
din
katında
Allah
İslamdır
ayrılığa düşmediler
*
kimseler
verilmiş olan
Kitap
başka (bir sebeple)
sonra
*
geldikten
*
ilim
aşırılıkları
aralarındaki;
ve kim
inkar ederse
ayetlerini
Allah'ın
(bilsin ki) şüphesiz
Allah
çabuk görendir
hesabı
eğer
seninle tartışmaya girişirlerse
de ki
ben teslim ettim
özümü
Allah'a
ve kimseler
bana uyan
ve de ki
kendilerine
verilenlere
Kitap
ve ümmilere
Siz de İslam (teslim) oldunuz mu?
eğer
İslam olurlarsa
muhakkak
doğru yolu bulmuşlardır
yok eğer
dönerlerse
artık
sana düşen
sadece duyurmaktır
Allah
görmektedir
kulları(nın yaptıkları)nı
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
ayetlerini
Allah'ın
ve öldürenler
peygamberleri
olmaksızın
hak
ve öldürenler (var ya)
kimseleri
emreden
adaletle
arasında
insanlar
onlara müjdele
bir azabı
acı
böylece
boşa çıkmıştır
*
onların yaptıkları
dünyada
*
ve ahirette
ve yoktur
onların
hiçbir
yardımcıları