Ziyaretçi
Sayfa
88
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
görmedin mi
*
kimseleri
*
zanneden(leri)
sadece kendilerinin
inandıklarını
şeylere
indirilene
sana
ve şeylere
indirilene
ve senden önce
*
istiyorlar
hakem olarak başvurmak
*
tağuta
*
oysa
emredilmişti
inkar etmeleri
*
onu
ve istiyor
Şeytan da
onları saptırmak
*
sapkınlıkla
iyice
ve zaman
dendiği
kendilerine
gelin
şeye
*
indirdiği(ne)
Allah'ın
ve
Elçiye
görürsün
o ikiyüzlülerin
uzaklaştıklarını
senden
büsbütün uzaklaşmakla
nasıl
ne zaman ki
başlarına gelince
bir felaket
yüzünden
yaptıkları (kötülükler)
elleriyle
sonra hemen
sana gelirler
yemin ederler
Allah'a
diye
biz istedik
sadece
iyilik etmek
ve uzlaştırmak
işte
onlar ki
bilir
Allah
olanı
onların kalblerinde
*
aldırma
onlara
ve onlara öğüt ver
ve söyle
onların
içlerine işleyecek
*
bir söz
güzel
biz göndermedik
*
hiçbir
elçiyi
başka bir amaçla
ita'at edilmekten
izniyle
Allah'ın
eğer
onlar
zaman
zulmettikleri
kendilerine
sana gelseler
bağışlanma dileseler
Allah'tan
ve bağışlanmasını dileseydi
onların
Elçi
elbette bulurlardı
Allah'ı
affedici
merhametli
hayır
Rabin hakkı için
olmazlar
inanmış
seni hakem yaparak
*
işlerde
çekişmeli
aralarında çıkan
sonra da
bulunmadan
*
içlerinde
kendilerinin
bir burukluk
senin verdiğin hükme
*
ve teslim olmadıkça
tam bir teslimiyetle