Ziyaretçi
Sayfa
89
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
biz
yazsaydık
onlara
öldürün
*
kendinizi
ya da
çıkın
yurtlarınızdan
*
bunu yapmazlardı
*
hariç
pek azı
içlerinden
eğer
onlar
yapsalardı
şeyi
öğütlenen
kendilerine
elbette olurdu
daha iyi
kendileri için
ve daha sağlam
sağlamlıkta
ve o zaman
kendilerine verirdik
katımızdan
*
bir mükafat
büyük
ve onları iletirdik
bir yola
doğru
ve kim
ita'at ederse
Allah'a
ve Elçi'ye
işte onlar
beraberdir
kimselerle
ni'metlendirdiği
Allah'ın
kendilerini
peygamberlerle
*
ve sıddiklarla
ve şehidlerle
ve Salihlerle
ve ne güzel
onlar
arkadaştır
bu
ni'met
Allahtandır
*
ve yeter
Allah
bilen olarak
Ey
kimseler
inanan(lar)
alın
korunma(tedbirleri)nizi
savaşa gidin
bölük bölük
ya da
savaşa gidin
hep birlikte
ve şüphesiz
içinizden
bir kısmı var ki
pek ağır davranır
eğer
size erişirse
bir felaket
der ki
muhakkak
lutfetti
Allah
bana
bulunmadım
*
*
onlarla beraber
hazır
ve eğer
size erişirse
bir ni'met
Allahtan
*
der
sanki
yokmuş gibi
*
sizinle
kendisi arasında
hiç sevgi
keşke ben de
olsaydım
onlarla beraber
kazansaydım
bir başarı
büyük
۞
savaşsınlar
yolunda
*
Allah
kimseler
satan(lar)
hayatını
dünya
ahireti karşılığında
ve kim
savaşır da
yolunda
*
Allah
öldürülür
veya
galib gelirse
yakında
biz ona vereceğiz
bir mükafat
büyük