Ziyaretçi
Sayfa
96
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve mağfiret dile
Allah'tan
kuşkusuz
Allah
bağışlayandır
*
esirgeyendir
savunma
*
kimseleri
*
hainlik eden(leri)
kendilerine
zira
Allah
sevmez
*
kimseyi
hainlik yapan
*
günah işleyen
gizleniyorlar
insanlardan
*
gizlenmiyorlar
*
Allah'tan
*
oysa O
onlarla beraberdir
zaman
geceleyin söyledikleri
şeyleri
(O'nun) istemediği
*
sözü
*
Allah
*
herşeyi
onların yaptıkları
kuşatmıştır
haydi siz
savundunuz
savundunuz
onları
hayatında
*
dünya
ya kim
savunacak
Allah'a karşı
onları
günü
kıyamet
ya da
kim
olacak
onlara
vekil
ve kim
yaparsa
bir kötülük
yahut
zulmederse
nefsine
sonra
mağfiret dilerse
Allah'tan
bulur
Allah'ı
bağışlayıcı
ve esirgeyici
ve kim
işlerse
bir günah
muhakkak
onu kazanır
aleyhine
kendi
Allah
*
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
ve kim
işlerse
bir hata
ya da
günah
sonra
üstüne atarsa
onu
bir suçsuzun
muhakkak ki
yüklenmiş olur
büyük bir iftira
ve bir günah
açık
ve olmasaydı
lutfu
Allah'ın
sana;
ve acıması
yeltenmişti
bir grup
onlardan
seni saptırmağa
*
onlar saptıramazlar
*
başkasını
kendilerinden
sana zarar veremezler
*
hiçbir
şey
ve indirdi
Allah
sana
Kitabı
ve hikmeti
ve sana öğretti
şeyleri
olmadığın
*
biliyor
ve
lutfu
Allah'ın
sana
büyüktür
۞