Sayfa
239
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
(kadın) işitti
onların hilelerini
(haber) gönderdi
onlara
ve hazırladı
onlar için
dayanacak yastıklar
ve verdi
her
birine
onlardan
birer bıçak
ve dedi
çık!
karşılarına
ne zaman ki
O'nu görünce
onu (gözlerinde) büyüttüler
ve kestiler
ellerini
ve dediler
haşa
Allah için
değildir
bu
insan
bu
*
ancak
bir melektir
güzel
dedi ki
işte siz
ki
beni kınamıştınız
bunun için
andolsun
ben murad almak istedim
kendisinden
*
o reddetti
ama
yapmazsa
*
şeyi
emrettiğim
elbette zindana atılacaktır
ve olacaktır
alçalanlardan
*
(Yusuf) dedi ki
Rabbim
zindan
daha iyidir
bana göre
şeyden
beni çağırdığı
bunların
ve eğer
savmazsan
benden
onların hilelerini
kayarım
onlara
ve olurum
cahillerden
*
du'asını kabul etti
onun
Rabbi
savdı
ondan
onların hilelerini
şüphesiz
O
işitendir
bilendir
sonra
uygun geldi
onlara
sonra (bile)
*
gördükten
*
delilleri
onu zindana atmaları
kadar
bir süreye
ve girdi
onunla beraber
zindana
iki genç daha
dedi ki
onlardan biri
şüphesiz ben
(düşümde) görüyorum
sıktığımı
şarap
ve dedi
öteki de
ben de
görüyorum ki
taşıyorum
üstünde
başımın
ekmek
yiyor
kuşlar
ondan
bize haber ver
bunun yorumunu
zira biz
seni görüyoruz
güzel davrananlardan
*
(Yusuf) şöyle dedi
size gelmez
*
bir yemek
rızık olarak verilen
mutlaka
size haber vermiş olurum
bunun yorumunu
önceden
size gelmeden
*
bu
şeylerdendir
bana öğrettiği
Rabbimin
şüphesiz ben
terk ettim
dinini
bir kavmin
inanmıyorlar
*
Allah'a
ve onlar
ahireti
onlar
inkar ediyorlar