Ziyaretçi
Sayfa
240
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve uydum
dinine
atalarım
İbrahim'in
ve İshak'ın
ve Ya'kub'un
(hakkımız) yoktur
bizim
*
ortak koşmağa
*
Allah'a
herhangi bir
şeyi
bu
bir lutfudur
*
Allah'ın
üzerimize
ve üzerine
insanların
ama
çoğu
insanların
şükretmezler
*
Ey benim arkadaşlarım
zindan
tanrılar mı?
çeşitli
daha hayırlıdır
yoksa
Allah (mı?)
tek
kahhar olan
siz tapmıyorsunuz
*
o'nu bırakıp
*
başkasına
(boş) isimlerden
isimlendirdiği
sizin
ve atalarınızın
indirmemiştir
*
Allah
onlar hakkında
hiçbir
delil
yoktur
(hiçbir) Hüküm
dışında
Allah'ın
O emretmiştir
tapmamanızı
*
başkasına
kendisinden
işte budur
din
doğru
ama
çoğu
insanların
bilmezler
*
Ey arkadaşlarım
zindan
ikinizden biriniz
*
yine sunacak
efendisine
şarap
diğeri ise
*
asılacak
yiyecek
kuşlar
onun başından
*
kesinleşmiştir
iş
hakkında
*
sorduğunuz
ve dedi ki
kişiye
sandığı
onun
kurtulacağını
o iki kişiden
beni an
yanında
efendin(kralın)ın
fakat ona unutturdu
şeytan
söylemeyi
efendisine
(böylece) kaldı
zindanda
*
birkaç
yıl
ve dedi ki
Kral
şüphesiz ben
(düşümde) görüyorum
yedi
inek
semiz
bunları yiyor
yedi
zayıf inek
ve yedi
başak
yeşil
ve diğerleri de
kuru
Ey
efendiler
bana anlatın
bu rü'yamı
*
eğer
siz
rü'ya
ta'bir ediyorsanız