Sayfa
242
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ben temize çıkarmam
*
nefsimi
çünkü
nefis
daima emredicidir
kötülüğü
hariç
esirgediği
*
Rabbimin
şüphesiz
Rabbim
bağışlayandır
esirgeyendir
dedi
Kral
bana getirin
onu
onu özel (dost) yapayım
kendime
ne zaman ki
onunla konuşunca
dedi ki
şüphesiz sen
bugün
yanımızda
mevki sahibisin
güvenilir(bir kimse)sin
dedi
beni tayin et
üstüne
hazineleri
ülkenin
çünkü ben
iyi korur
iyi bilirim
böylece
biz iktidar verdik
Yusuf'a
o ülke'de
*
konaklardı
orada
yerde
dilediği
biz ulaştırırız
rahmetimizi
kimseye
dilediğimiz
zayi etmeyiz
*
ecrini
güzel davrananların
elbette ödülü
ahiret
daha hayırlıdır
kimseler için
inanan(lar)
ve (için)
korunanlar
ve geldiler
kardeşleri
Yusuf'un
girdiler
onun yanına
o onları tanıdı
fakat onlar
onu
tanımıyorlardı
ve ne zaman ki
yükletti
onların yüklerini
dedi ki
bana getirin
kardeşinizi
sizin
babanızdan (olan)
*
görmüyor musunuz?
*
ben
tam yapıyorum
ölçüyü
ve ben
en iyisiyim
konukseverlerin
eğer
bana getirmezseniz
*
onu
artık yoktur
ölçecek bir şey
size
benim yanımda
(bir daha) bana yaklaşmayın
*
dediler ki
istemeğe çalışacağız
onu
babasından
ve biz muhakkak
mutlaka yapacağız
ve dedi ki
uşaklarına
koyun!
onların sermayelerini
içine
yüklerinin
belki onlar
bunun farkına varırlar
zaman
döndükleri
ailelerine
*
belki de
geri dönerler
zaman
döndükleri
babalarına
*
dediler ki
Ey babamız
men'edildi
bizden
ölçü
(oyüzden) gönder
bizimle beraber
kardeşimizi
ölç(üp al)alım
şüphesiz biz
onu
mutlaka koruruz