Ziyaretçi
Sayfa
243
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi ki
mi?
size güveneyim
onun hakkında
ancak
gibi
size güvendiğim
(için)
kardeşi
daha önce
*
Allah'tır
en iyi
koruyan
ve O
en merhametlisidir
merhametlilerin
ne zaman ki
açtılar
(zahire) yüklerini
buldular
sermayelerini
geri verilmiş
kendilerine
dediler ki
Ey babamız
daha ne?
istiyoruz
işte
sermayemiz
geri verilmiş
bize
yine yiyecek getiririz
ailemize
ve koruruz
kardeşimizi
ve fazla alırız
yükü
bir deve
bu
bir ölçüdür
az
dedi ki
onu asla göndermem
*
sizinle
kadar
siz bana verinceye
sağlam bir söz
Allah adına
*
bana getireceğinize
onu
dışında
kuşatılıp engellenmeniz
*
sizin
ne zaman ki
verdiler
sözlerini
dedi
Allah
üzerine
şey
söylediğimiz
vekildir
ve dedi ki
ey oğullarım
girmeyin
*
kapıdan
*
bir
(fakat) girin
kapılardan
*
ayrı ayrı
ve
savamam
sizden
Allah'tan gelecek
*
hiçbir
şeyi
yoktur
(hiçbir) Hüküm
dışında
Allah'ın
O'na
tevekkül ettim
ve O'na
tevekkül etsinler
tevekkül edenler
ne zaman ki
girdiler
yerden
*
emrettiği
babalarının
idi
*
savamaz
onlardan
Allah-tan (gelecek)
Allah
hiçbir
şeyi
ama sadece
bir dileği
içindeki
nefsi
Ya'kub'un
açığa çıkardı
şüphesiz O
sahibi idi
bilgi
ötürü
ona öğrettiğimizden
fakat
çoğu
insanların
bilmezler
*
ne zaman ki
girince
huzuruna
Yusuf'un
aldı
yanına
kardeşini
dedi
gerçekten ben
ben
senin kardeşinim
üzülme
*
sebebiyle
onların yaptıkları
*