Sayfa
291
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ancak hariç
rahmeti
Rabbinin
*
çünkü
O'nun lutfu
sana olan
*
cidden büyüktür
de ki
andolsun eğer
toplansalar
insan(lar)
ve cin(ler)
üzere
getirmek
*
bir benzerini
bu
Kur'an'ın
getiremezler
*
onun benzerini
ve eğer
olsalar
biri
diğerine
arka (destek)
ve andolsun
biz türlü biçimlerde anlattık
insanlara
bu
*
Kur'an'da
her
çeşit
misali
ama direttiler
çoğu
insanlardan
ancak
inkarda
dediler ki
inanmayız
*
sana
kadar
fışkırtıncaya
bize
yeryüzünden
*
bir göze
yahut
olmalı
senin
bir bahçen
hurmalardan
*
ve üzümlerden
fışkırtmalısın
ırmaklar
aralarından
gürül gürül
yahut
düşürmelisin
gökten
gibi
zannettiğin
üzerimize
parçalar
yahut
getirmelisin
Allah'ı
ve melekleri
karşımıza
yahut
olmalı
senin
bir evin
altından
*
ya da
çıkmalısın
göğe
*
ama asla
inanmayız
senin (göğe) çıkmana
indirmedikçe
*
üzerimize
bir Kitap
okuyacağımız
de ki
şanı yücedir
Rabbimin
miyim?
ben
başka bir şey
bir insan(dan)
elçi ol(arak gönderil)en
ve
alıkoyan şey
insanları
iman etmekten
*
zaman
kendilerine geldiği
hidayet
ancak
demeleridir
*
mı gönderdi?
Allah
bir insanı
elçi olarak
de ki
eğer
olsaydı
yer yüzünde
*
melekler
yürüyen
uslu uslu
elbette gönderirdik
onlara
gökten
*
bir meleği
elçi
de ki
yeter
Allah
şahid olarak
benimle
sizin aranızda
şüphesiz O
kullarını
*
haber alır
görür