Ziyaretçi
Sura
Sura
17
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
5
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 111
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 17, El-İsra (İsra)
17:81
ve de ki
ve de ki
geldi
geldi
Hak
Hak
ve gitti;
ve gitti;
batıl
batıl
zaten
zaten
batıl
batıl
yok olmağa mahkumdur
*
yok olmağa mahkumdur

17:82
ve biz indiriyoruz
ve biz indiriyoruz
Kur'andan
*
Kur'andan
şeyler
şeyler
o
o
şifa (olan)
şifa (olan)
ve rahmet
ve rahmet
mü'minlere
mü'minlere
ama (bu)
ama (bu)
artırmaz
artırmaz
zalimlerin
zalimlerin
başka bir şey
başka bir şey
ziyanından
ziyanından

17:83
ne zaman
ne zaman
ni'met versek
ni'met versek
insana
*
insana
yüz çevirip
yüz çevirip
döner
döner
yanını
yanını
ve ne zaman ki
ve ne zaman ki
ona dokunsa
ona dokunsa
bir zarar
bir zarar
umutsuzluğa düşer
*
umutsuzluğa düşer

17:84
de ki
de ki
herkes
herkes
hareket eder
hareket eder
üzerine
üzerine
kendi karakteri
kendi karakteri
Rabbiniz
Rabbiniz
daha iyi bilir
daha iyi bilir
kimin
kimin
o
o
en doğru
en doğru
yoldadır
yoldadır

17:85
ve sana sorarlar
ve sana sorarlar
ruhtan
*
ruhtan
de ki
de ki
Ruh
Ruh
emrindendir
*
emrindendir
Rabbimin
Rabbimin
ve
ve
size verilmemiştir
size verilmemiştir
ilimden
*
ilimden
dışında
dışında
pek az bir şey
pek az bir şey

17:86
andolsun eğer
andolsun eğer
biz dilesek
biz dilesek
tamamen gideririz
tamamen gideririz
vahyettiğimizi
*
vahyettiğimizi
sana
sana
sonra
sonra
bulamazsın
*
bulamazsın
sana
sana
bu konuda
bu konuda
bize karşı
bize karşı
bir yardımcı
bir yardımcı

17:87
ancak hariç
ancak hariç
rahmeti
rahmeti
Rabbinin
*
Rabbinin
çünkü
çünkü
O'nun lutfu
O'nun lutfu
sana olan
*
sana olan
cidden büyüktür
cidden büyüktür

17:88
de ki
de ki
andolsun eğer
andolsun eğer
toplansalar
toplansalar
insan(lar)
insan(lar)
ve cin(ler)
ve cin(ler)
üzere
üzere
getirmek
*
getirmek
bir benzerini
bir benzerini
bu
bu
Kur'an'ın
Kur'an'ın
getiremezler
*
getiremezler
onun benzerini
onun benzerini
ve eğer
ve eğer
olsalar
olsalar
biri
biri
diğerine
diğerine
arka (destek)
arka (destek)

17:89
ve andolsun
ve andolsun
biz türlü biçimlerde anlattık
biz türlü biçimlerde anlattık
insanlara
insanlara
bu
*
bu
Kur'an'da
Kur'an'da
her
her
çeşit
çeşit
misali
misali
ama direttiler
ama direttiler
çoğu
çoğu
insanlardan
insanlardan
ancak
ancak
inkarda
inkarda

17:90
dediler ki
dediler ki
inanmayız
*
inanmayız
sana
sana
kadar
kadar
fışkırtıncaya
fışkırtıncaya
bize
bize
yeryüzünden
*
yeryüzünden
bir göze
bir göze

17:91
yahut
yahut
olmalı
olmalı
senin
senin
bir bahçen
bir bahçen
hurmalardan
*
hurmalardan
ve üzümlerden
ve üzümlerden
fışkırtmalısın
fışkırtmalısın
ırmaklar
ırmaklar
aralarından
aralarından
gürül gürül
gürül gürül

17:92
yahut
yahut
düşürmelisin
düşürmelisin
gökten
gökten
gibi
gibi
zannettiğin
zannettiğin
üzerimize
üzerimize
parçalar
parçalar
yahut
yahut
getirmelisin
getirmelisin
Allah'ı
Allah'ı
ve melekleri
ve melekleri
karşımıza
karşımıza

17:93
yahut
yahut
olmalı
olmalı
senin
senin
bir evin
bir evin
altından
*
altından
ya da
ya da
çıkmalısın
çıkmalısın
göğe
*
göğe
ama asla
ama asla
inanmayız
inanmayız
senin (göğe) çıkmana
senin (göğe) çıkmana
indirmedikçe
*
indirmedikçe
üzerimize
üzerimize
bir Kitap
bir Kitap
okuyacağımız
okuyacağımız
de ki
de ki
şanı yücedir
şanı yücedir
Rabbimin
Rabbimin
miyim?
miyim?
ben
ben
başka bir şey
başka bir şey
bir insan(dan)
bir insan(dan)
elçi ol(arak gönderil)en
elçi ol(arak gönderil)en

17:94
ve
ve
alıkoyan şey
alıkoyan şey
insanları
insanları
iman etmekten
*
iman etmekten
zaman
zaman
kendilerine geldiği
kendilerine geldiği
hidayet
hidayet
ancak
ancak
demeleridir
*
demeleridir
mı gönderdi?
mı gönderdi?
Allah
Allah
bir insanı
bir insanı
elçi olarak
elçi olarak

17:95
de ki
de ki
eğer
eğer
olsaydı
olsaydı
yer yüzünde
*
yer yüzünde
melekler
melekler
yürüyen
yürüyen
uslu uslu
uslu uslu
elbette gönderirdik
elbette gönderirdik
onlara
onlara
gökten
*
gökten
bir meleği
bir meleği
elçi
elçi

17:96
de ki
de ki
yeter
yeter
Allah
Allah
şahid olarak
şahid olarak
benimle
benimle
sizin aranızda
sizin aranızda
şüphesiz O
şüphesiz O
kullarını
*
kullarını
haber alır
haber alır
görür
görür

17:97
ve kime
ve kime
hidayet ederse
hidayet ederse
Allah
Allah
işte odur
işte odur
doğru yolu bulan
doğru yolu bulan
kimi de
kimi de
sapıklıkta bırakırsa
sapıklıkta bırakırsa
artık
artık
bulamazsın
bulamazsın
onlar için
onlar için
veliler
veliler
O'ndan başka
*
O'ndan başka
ve onları süreriz
ve onları süreriz
günü
günü
kıyamet
kıyamet
üyerine
üyerine
yüzleri
yüzleri
kör
kör
ve dilsiz
ve dilsiz
ve sağır
ve sağır
varacakları yer
varacakları yer
cehennemdir
cehennemdir
her seferinde
her seferinde
(ateş) dindiği
(ateş) dindiği
onlara artırırız
onlara artırırız
çılgın alevi
çılgın alevi

17:98
işte budur
işte budur
cezaları
cezaları
çünkü onlar
çünkü onlar
inkar ettiler
inkar ettiler
ayetlerimizi
ayetlerimizi
ve dediler
ve dediler
sonra mı?
sonra mı?
biz olduktan
biz olduktan
kemikler
kemikler
ve ufalanmış toprak
ve ufalanmış toprak
biz mi?
biz mi?
diriltileceğiz
diriltileceğiz
bir yaratılışla
bir yaratılışla
yeni
yeni

17:99
görmediler mi ki?
*
görmediler mi ki?
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
yaratan
*
yaratan
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
kadirdir
kadirdir
yaratmağa da
*
*
yaratmağa da
kendilerinin benzerini
kendilerinin benzerini
ve koymuştur
ve koymuştur
kendileri için
kendileri için
bir süre
bir süre
yoktur
yoktur
şüphe
şüphe
onda
onda
ama yapmazlar
ama yapmazlar
zalimler
zalimler
başka bir şey
başka bir şey
inkardan
inkardan

17:100
de ki
de ki
eğer
eğer
siz
siz
sahip olsaydınız
sahip olsaydınız
hazinelerine
hazinelerine
rahmet
rahmet
Rabbimin
Rabbimin
o zaman
o zaman
tutardınız
tutardınız
korkarak
korkarak
harcamaktan
harcamaktan
gerçekten
gerçekten
insan
insan
çok cimridir
çok cimridir