Ziyaretçi
Sayfa
53
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
görmedin mi?
*
kimseleri
*
verilmiş olan
bir (nasip) pay
Kitaptan
*
çağırılıyorlar da
Kitabına
*
Allah'ın
hüküm versin diye
aralarında
sonra
dönüyorlar
bir topluluk
onlardan
ve onlar
yüz çeviriyorlar
bu (hareketleri)
onların
demelerindendir
bize dokunmayacak
*
ateş
başka
birkaç günden
sayılı
ve onları yanıltmıştır
dinlerinde
*
şeyler
oldukları
uyduruyor
peki nasıl (olacak)?
zaman
topladığımız
bir gün için
hiç şüphe olmayan
*
kendisinde
ve tastamam verilip
her
insanın
kazandığı
*
ve onların
asla
zulme uğratılmadığı
de ki
Allah'ım
sahibisin
mülkün
sen verirsin
mülkü
kimseye
dilediğin
ve alırsın
mülkü
kimseden
dilediğin
ve yükseltirsin
kimseyi
dilediğin
ve alçaltırsın
kimseyi
dilediğini
senin elindedir
hayır (mal iyilik)'
şüphesiz sen
her
*
şeye
kadirsin
sokarsın
geceyi
gündüze
*
ve sokarsın
gündüzü
geceye
*
ve çıkarırsın
diriyi
ölüden
*
ve çıkarırsın
ölüyü
diriden
*
ve rızıklandırırsın
kimseyi
dilediğin
olmaksızın
hesap
edinmesin
*
Mü'minler
kafirleri
dost
bırakıp
*
inananları
ve kim
yaparsa
böyle
kalmaz (değildir)
Allah ile
*
bir şey (dostluğu)
*
ancak başka
korunmanız
*
onlardan
(gelebilecek) tehlikeden
ve sizi sakındırır
Allah
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
ve Allah'adır
*
dönüş
de ki
eğer
gizleseniz
olanı
göğüslerinizde
*
veya
açığa vursanız onu
onu bilir
Allah
ve bilir
olanı
göklerde
*
ve olanı
yerde
*
Allah
her
*
şeye
kadirdir