Ziyaretçi
Sayfa
55
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
orada
du'a etti
Zekeriyya
Rabbine
dedi ki
Rabbim
ver
bana
katından
*
bir nesil
temiz
şüphesiz sen
işitensin
du'ayı
ona seslendiler
melekler
ve O (Zekeriyya)
durup
namaz kılarken
mabedde
*
şüphesiz
Allah
sana müjdeler
Yahya'yı
doğrulayıcı
bir kelimeyi
Allahtan
*
ve efendi
ve nefsine hakim
ve bir peygamber olacak
iyilerden
*
dedi ki
Rabbim
nasıl?
olur
benim
oğlum
halbuki
bana gelip çatmış
ihtiyarlık
ve karım da
kısırken
(Allah) dedi
öyle (ama)
Allah
yapar
şeyi
dilediği
dedi di
Rabbim
o halde ver
bana
bir alamet
(Allah) dedi ki
senin alametin
konuşamamandır
*
insanlarla
üç
gün
başka
işaretten
ve an
Rabbini
çok
ve (O'nu) tesbih et
akşam
ve sabah
bir zaman
demişti ki
Melekler
Ey Meryem
şüphesiz
Allah
seni seçti
ve temizledi
ve seni üstün kıldı
üzerine
kadınları
dünyaların
Ey Meryem
divan dur
Rabbine
ve secde et
ve (huzurunda) eğil
beraber
eğilenlerle
bunlar
haberlerindendir
*
görünmez alemin
vahyettiğimiz
sana
sen değildin
*
onların yanında
zaman
attıkları
(kur'a) oklarını
hangisi
kefil olacak (diye)
Meryem'e
sen değildin
*
yanlarında
zaman
birbirleriyle çekiştikleri
hani
demişti
Melekler
Ey Meryem
şüphesiz
Allah
seni müjdeliyor
bir kelime ile
kendisinden
onun adı
Mesih'dir
Îsa
oğlu
Meryem
yüzdedir (şereflidir)
dünyada
*
ve ahirette
ve (Allah'a) yakın olanlardandır
*