Ziyaretçi
Sayfa
54
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
O gün
bulacaktır
her
nefis
şeyleri
yaptığı
hayırdan
*
hazır
ve şeyleri
işlediği
kötülükten
*
ister
keşke olsa
onunla (kötülükle)
*
kendisi arasında
bir mesafe
uzak
ve sizi sakındırıyor
Allah
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
Allah
şefkatlidir
kulllarına
de ki
eğer
siz
seviyorsanız
Allah'ı
bana uyun ki
sizi sevsin
Allah da
ve bağışlasın
sizin
günahlarınızı
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
de ki
ita'at edin
Allah'a
ve Elçiye
eğer
dönerlerse
muhakkak ki
Allah
sevmez
*
kafirleri
۞
elbette
Allah
seçip üstün kıldı
Adem'i
ve Nuh'u
ve ailesini
İbrahim
ve ailesini
İmran
üzerine
alemler
türeyen nesil(ler)dir
bazısı (birbirinden)
bazısından
*
Allah
işitendir
bilendir
hani
demişti ki
karısı
İmran'ın
Rabbim
şüphesiz ben
adadım
sana
olanı
karnımda
*
tam hür olarak
kabul buyur
benden
şüphesiz
sen
işitensin
bilensin
ne zaman ki
onu doğurunca
şöyle söyledi
Rabbim
şüphesiz ben
onu doğurdum
bir kız
Allah
bilirken
(onun) ne
doğurduğunu
ve değildir
erkek
kız gibi
doğrusu ben
ona adını verdim
Meryem
şüphesiz ben
onu ısmarlıyorum
sana
ve soyunu
şeytan(ın şerri)nden
*
kovulmuş
kabul buyurdu onu
Rabbi
kabulle (şekilde)
güzel bir
ve onu yetiştirdi
bir bitki (gibi)
güzel
ve onun bakımını üstlendi
Zekeriyya da
her
girdiğinde
onun yanına
Zekeriyya
mihraba
bulurdu
yanında
bir rızık
derdi
Ey Meryem
nereden?
sana
bu
(O da) derdi
Bu
katından
*
Allah
şüphesiz
Allah
rızık verir
kimseye
dilediği
olmaksızın
hesap