Sura
Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
2
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
3:21
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
ve öldürenler
ve öldürenler
peygamberleri
peygamberleri
olmaksızın
olmaksızın
hak
hak
ve öldürenler (var ya)
ve öldürenler (var ya)
kimseleri
kimseleri
emreden
emreden
adaletle
adaletle
arasında
arasında
insanlar
insanlar
onlara müjdele
onlara müjdele
bir azabı
bir azabı
acı
acı
3:22
böylece
böylece
boşa çıkmıştır
*
boşa çıkmıştır
onların yaptıkları
onların yaptıkları
dünyada
*
dünyada
ve ahirette
ve ahirette
ve yoktur
ve yoktur
onların
onların
hiçbir
hiçbir
yardımcıları
yardımcıları
3:23
görmedin mi?
*
görmedin mi?
kimseleri
*
kimseleri
verilmiş olan
verilmiş olan
bir (nasip) pay
bir (nasip) pay
Kitaptan
*
Kitaptan
çağırılıyorlar da
çağırılıyorlar da
Kitabına
*
Kitabına
Allah'ın
Allah'ın
hüküm versin diye
hüküm versin diye
aralarında
aralarında
sonra
sonra
dönüyorlar
dönüyorlar
bir topluluk
bir topluluk
onlardan
onlardan
ve onlar
ve onlar
yüz çeviriyorlar
yüz çeviriyorlar
3:24
bu (hareketleri)
bu (hareketleri)
onların
onların
demelerindendir
demelerindendir
bize dokunmayacak
*
bize dokunmayacak
ateş
ateş
başka
başka
birkaç günden
birkaç günden
sayılı
sayılı
ve onları yanıltmıştır
ve onları yanıltmıştır
dinlerinde
*
dinlerinde
şeyler
şeyler
oldukları
oldukları
uyduruyor
uyduruyor
3:25
peki nasıl (olacak)?
peki nasıl (olacak)?
zaman
zaman
topladığımız
topladığımız
bir gün için
bir gün için
hiç şüphe olmayan
*
hiç şüphe olmayan
kendisinde
kendisinde
ve tastamam verilip
ve tastamam verilip
her
her
insanın
insanın
kazandığı
*
kazandığı
ve onların
ve onların
asla
asla
zulme uğratılmadığı
zulme uğratılmadığı
3:26
de ki
de ki
Allah'ım
Allah'ım
sahibisin
sahibisin
mülkün
mülkün
sen verirsin
sen verirsin
mülkü
mülkü
kimseye
kimseye
dilediğin
dilediğin
ve alırsın
ve alırsın
mülkü
mülkü
kimseden
kimseden
dilediğin
dilediğin
ve yükseltirsin
ve yükseltirsin
kimseyi
kimseyi
dilediğin
dilediğin
ve alçaltırsın
ve alçaltırsın
kimseyi
kimseyi
dilediğini
dilediğini
senin elindedir
senin elindedir
hayır (mal iyilik)'
hayır (mal iyilik)'
şüphesiz sen
şüphesiz sen
her
*
her
şeye
şeye
kadirsin
kadirsin
3:27
sokarsın
sokarsın
geceyi
geceyi
gündüze
*
gündüze
ve sokarsın
ve sokarsın
gündüzü
gündüzü
geceye
*
geceye
ve çıkarırsın
ve çıkarırsın
diriyi
diriyi
ölüden
*
ölüden
ve çıkarırsın
ve çıkarırsın
ölüyü
ölüyü
diriden
*
diriden
ve rızıklandırırsın
ve rızıklandırırsın
kimseyi
kimseyi
dilediğin
dilediğin
olmaksızın
olmaksızın
hesap
hesap
3:28
edinmesin
*
edinmesin
Mü'minler
Mü'minler
kafirleri
kafirleri
dost
dost
bırakıp
*
bırakıp
inananları
inananları
ve kim
ve kim
yaparsa
yaparsa
böyle
böyle
kalmaz (değildir)
kalmaz (değildir)
Allah ile
*
Allah ile
bir şey (dostluğu)
*
bir şey (dostluğu)
ancak başka
ancak başka
korunmanız
*
korunmanız
onlardan
onlardan
(gelebilecek) tehlikeden
(gelebilecek) tehlikeden
ve sizi sakındırır
ve sizi sakındırır
Allah
Allah
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
ve Allah'adır
*
ve Allah'adır
dönüş
dönüş
3:29
de ki
de ki
eğer
eğer
gizleseniz
gizleseniz
olanı
olanı
göğüslerinizde
*
göğüslerinizde
veya
veya
açığa vursanız onu
açığa vursanız onu
onu bilir
onu bilir
Allah
Allah
ve bilir
ve bilir
olanı
olanı
göklerde
*
göklerde
ve olanı
ve olanı
yerde
*
yerde
Allah
Allah
her
*
her
şeye
şeye
kadirdir
kadirdir
3:30
O gün
O gün
bulacaktır
bulacaktır
her
her
nefis
nefis
şeyleri
şeyleri
yaptığı
yaptığı
hayırdan
*
hayırdan
hazır
hazır
ve şeyleri
ve şeyleri
işlediği
işlediği
kötülükten
*
kötülükten
ister
ister
keşke olsa
keşke olsa
onunla (kötülükle)
*
onunla (kötülükle)
kendisi arasında
kendisi arasında
bir mesafe
bir mesafe
uzak
uzak
ve sizi sakındırıyor
ve sizi sakındırıyor
Allah
Allah
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den
Allah
Allah
şefkatlidir
şefkatlidir
kulllarına
kulllarına
3:31
de ki
de ki
eğer
eğer
siz
siz
seviyorsanız
seviyorsanız
Allah'ı
Allah'ı
bana uyun ki
bana uyun ki
sizi sevsin
sizi sevsin
Allah da
Allah da
ve bağışlasın
ve bağışlasın
sizin
sizin
günahlarınızı
günahlarınızı
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir
3:32
de ki
de ki
ita'at edin
ita'at edin
Allah'a
Allah'a
ve Elçiye
ve Elçiye
eğer
eğer
dönerlerse
dönerlerse
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah
Allah
sevmez
*
sevmez
kafirleri
kafirleri
3:33
elbette
elbette
Allah
Allah
seçip üstün kıldı
seçip üstün kıldı
Adem'i
Adem'i
ve Nuh'u
ve Nuh'u
ve ailesini
ve ailesini
İbrahim
İbrahim
ve ailesini
ve ailesini
İmran
İmran
üzerine
üzerine
alemler
alemler
3:34
türeyen nesil(ler)dir
türeyen nesil(ler)dir
bazısı (birbirinden)
bazısı (birbirinden)
bazısından
*
bazısından
Allah
Allah
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir
3:35
hani
hani
demişti ki
demişti ki
karısı
karısı
İmran'ın
İmran'ın
Rabbim
Rabbim
şüphesiz ben
şüphesiz ben
adadım
adadım
sana
sana
olanı
olanı
karnımda
*
karnımda
tam hür olarak
tam hür olarak
kabul buyur
kabul buyur
benden
benden
şüphesiz
şüphesiz
sen
sen
işitensin
işitensin
bilensin
bilensin
3:36
ne zaman ki
ne zaman ki
onu doğurunca
onu doğurunca
şöyle söyledi
şöyle söyledi
Rabbim
Rabbim
şüphesiz ben
şüphesiz ben
onu doğurdum
onu doğurdum
bir kız
bir kız
Allah
Allah
bilirken
bilirken
(onun) ne
(onun) ne
doğurduğunu
doğurduğunu
ve değildir
ve değildir
erkek
erkek
kız gibi
kız gibi
doğrusu ben
doğrusu ben
ona adını verdim
ona adını verdim
Meryem
Meryem
şüphesiz ben
şüphesiz ben
onu ısmarlıyorum
onu ısmarlıyorum
sana
sana
ve soyunu
ve soyunu
şeytan(ın şerri)nden
*
şeytan(ın şerri)nden
kovulmuş
kovulmuş
3:37
kabul buyurdu onu
kabul buyurdu onu
Rabbi
Rabbi
kabulle (şekilde)
kabulle (şekilde)
güzel bir
güzel bir
ve onu yetiştirdi
ve onu yetiştirdi
bir bitki (gibi)
bir bitki (gibi)
güzel
güzel
ve onun bakımını üstlendi
ve onun bakımını üstlendi
Zekeriyya da
Zekeriyya da
her
her
girdiğinde
girdiğinde
onun yanına
onun yanına
Zekeriyya
Zekeriyya
mihraba
mihraba
bulurdu
bulurdu
yanında
yanında
bir rızık
bir rızık
derdi
derdi
Ey Meryem
Ey Meryem
nereden?
nereden?
sana
sana
bu
bu
(O da) derdi
(O da) derdi
Bu
Bu
katından
*
katından
Allah
Allah
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
rızık verir
rızık verir
kimseye
kimseye
dilediği
dilediği
olmaksızın
olmaksızın
hesap
hesap
3:38
orada
orada
du'a etti
du'a etti
Zekeriyya
Zekeriyya
Rabbine
Rabbine
dedi ki
dedi ki
Rabbim
Rabbim
ver
ver
bana
bana
katından
*
katından
bir nesil
bir nesil
temiz
temiz
şüphesiz sen
şüphesiz sen
işitensin
işitensin
du'ayı
du'ayı
3:39
ona seslendiler
ona seslendiler
melekler
melekler
ve O (Zekeriyya)
ve O (Zekeriyya)
durup
durup
namaz kılarken
namaz kılarken
mabedde
*
mabedde
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
sana müjdeler
sana müjdeler
Yahya'yı
Yahya'yı
doğrulayıcı
doğrulayıcı
bir kelimeyi
bir kelimeyi
Allahtan
*
Allahtan
ve efendi
ve efendi
ve nefsine hakim
ve nefsine hakim
ve bir peygamber olacak
ve bir peygamber olacak
iyilerden
*
iyilerden
3:40
dedi ki
dedi ki
Rabbim
Rabbim
nasıl?
nasıl?
olur
olur
benim
benim
oğlum
oğlum
halbuki
halbuki
bana gelip çatmış
bana gelip çatmış
ihtiyarlık
ihtiyarlık
ve karım da
ve karım da
kısırken
kısırken
(Allah) dedi
(Allah) dedi
öyle (ama)
öyle (ama)
Allah
Allah
yapar
yapar
şeyi
şeyi
dilediği
dilediği