Ziyaretçi
Sayfa
77
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 4, An-Nisâ (Nisa)
Ey
insanlar
korkun
Rabbinizden
o ki
sizi yarattı
bir nefisten
*
bir tek
ve yarattı
ondan
eşini
ve üretti
ikisinden
erkekler
birçok
ve kadınlar
ve sakının
Allah'tan
o ki
birbirinizden dilekte bulunduğunuz
adına
ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan
şüphesiz
Allah
sizin üzerinizde
*
gözetleyicidir
ve verin
öksüzlere
mallarını
değiştirmeyin
*
pis olanı
temiz olanla
yemeyin
*
onların mallarını
katarak
sizin mallarınıza
çünkü bu
bir günahtır
*
büyük
şayet
korkarsanız
adaleti sağlayamıyacağınızdan
*
hakkında
öksüz(kızlar)
alın
olan
helal
size
kadınlardan
*
ikişer
ve üçer
ve dörder
yine
korkarsanız
adalet yapamayacağınızdan
*
bir tane (alın)
yahut
şeyle (yetinin)
sahip olduğu
ellerinizin
budur
en uygun olan
haksızlık etmemeniz için
*
ve verin
kadınlara
mehirlerini
bir hak olarak
eğer
bağışlarlarsa
size
bir kısmını
*
ondan
kendi istekleriyle
onu yeyin
afiyetle
iç huzuruyla
vermeyin
*
aklı ermezlere
mallarınızı
ki
yapmıştır
Allah
sizin için
bir geçim kaynağı
ve onları besleyin
onunla
ve giydirin
ve söyleyin
onlara
söz
güzel
deneyin
öksüzleri
kadar
varıncaya
*
nikah (çağına)
eğer
görürseniz
onlarda
bir olgunluk
hemen verin
kendilerine
mallarını
yemeğe kalkmayın
*
israf ile
ve tez elden
büyüyüp (geri alacaklar) diye
*
ve kimse
olan
zengin
çekinsin
ve kimse de
olan
yoksul
yesin
uygun şekilde
zaman da
geri verdiğiniz
onlara
mallarını
şahid bulundurun
yanlarında
yeter
Allah
hesapçı olarak