Sayfa
360
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve edindiler
O'ndan ayrı olarak
*
birtakım tanrılar
yaratmayan
*
hiçbir şey
ve kendileri
yaratılan
ve
güçleri yetmeyen
kendilerine dahi
zarar vermeye
ne de
yarar vermeye
ve
güçleri yetmeyen
öldüremeye
ne de
yaşatamaya
ve ne de
(ölüleri diriltip) kaldıramaya
ve dedi ki
kimseler
inkar eden(ler)
değildir
bu
başka bir şey
yalandan
onu uydurdu
ve yardım etti
kendisine
bir topluluk
başka
böylece
vardılar
kesin bir haksızlığa
ve iftiraya
ve dediler
masalları
evvelkilerin
onları yazmış
onlar
yazdırılıyor
kendisine
sabah
ve akşam
de ki
onu indirdi
bilen
*
gizleri
göklerdeki
*
ve yerdeki
şüphesiz o
çok bağışlayandır
*
çok esirgeyendir
ve dediler ki
ne oluyor ki?
bu
elçiye
yiyor
yemek
ve geziyor
çarşılarda
*
değil mi?
indirilmeli
ona
bir melek
olsun
kendisiyle beraber
uyarıcı
yahut değil mi?
atılmalı
üstüne
bir hazine
yahut
olmalı değil mi?
kendisinin
bir bahçesi
yiyeceği
ondan (ürününden)
ve dediler ki
zalimler
siz uymuyorsunuz
*
başkasına
bir adam(dan)
büyülenmiş
bak
nasıl
misal verdiler
senin için
benzetmelerle
saptılar
artık
bulamazlar
yolu
yücedir
O ki
eğer
dilerse
verir
sana
daha hayırlısını
bundan
*
bahçeler
akan
altlarından
*
ırmaklar
ve yapar
senin için
saraylar
bilakis
onlar yalanladılar
(duruşma) sa'atini
ve biz hazırlamışızdır
kimselere
yalanlayan
sa'ati
alevli bir ateş