Ziyaretçi
Sayfa
351
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kuşkusuz
getirenler
*
iftirayı
bir topluluktur
içinizden
onu sanmayın
*
şer
sizin için
bilakis
o
hayırdır
sizin için
her (karşılığını görecektir)
kişi
onlardan
ne
işledi (ise)
günahının
*
kimseye
yüklenen
en büyüğünü
onlardan
onun (yalanın)
bir azab (vardır)
büyük
gerekmez miydi?
zaman
onu işittiğiniz
zanda bulunup
inanan erkeklerin
ve inanan kadınların
kendiliklerinden
güzel
ve demeleri
bu
bir iftiradır
apaçık
gerekmez miydi?
getirmeleri
ona
dört
şahid
madem ki
getirmediler
*
şahidleri
o halde onlar
yanında
Allah
onlar
yalancılardır
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
dünyada
*
ve ahirette
size mutlaka dokunurdu
hakkında
şey (iftira)
daldığınız
içine
bir azab
büyük
çünkü
siz onu alıveriyorsunuz
dillerinizle
ve söylüyorsunuz
ağızlarınızla
bir şeyi
hiç olmayan
sizin
hakkında
bilgi(niz)
ve onu sanıyorsunuz
önemsiz bir iş
oysa o
yanında
Allah
büyüktür
gerekmez miydi?
zaman
onu işittiğiniz
demeniz
yakışmaz
*
bize
konuşmamız
*
bunu
Seni tenzih ederiz
bu
bir iftiradır
büyük
size öğüt veriyor
Allah
dönmemeniz için
*
böyle bir şeye
bir daha asla
eğer
iseniz
inananlar
ve açıklıyor
Allah
size
ayetleri(ni)
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
şüphesiz
kimselere
isteyenlere
yayılmasını
*
edepsizliğin
içinde
inananlar
*
vardır
bir azab
acıklı
dünyada
*
ve ahirette
ve Allah
bilir
ancak siz
bilmezsiniz
*
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
ve kuşkusuz
Allah
çok şefkatlidir
merhametlidir
۞